Rusztowanie | Interpretacje podatkowe

Rusztowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rusztowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wydatki z tytułu zakupionych dla potrzeb działalności gospodarczej elementów rusztowań można zakwalifikować bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) Srodków Trwałych t.j. " narzędzia , przyrządy , , ruchomości i wyposażenie ". Roczna stawka amortyzacji wynosi 20%.Rusztowanie jest obiektem budowlanym naziemnym , służącym do wielokrotnego użytku , nie tylko do obsługi jednej budowy, nie ma charakteru stałego. Poszczególne elementy rusztowania nie mogą funkcjonować oddzielnie ,wymagają one montażu ,instalowania i dopiero wówczas stanowią urządzenie kompletne i zdatne do używania. W związku z powyższym zakupione rusztowanie należało wprowadzić do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że niniejsza interpretacja została udzielona w oparciu o przedstawiony przez Podatnika stan faktyczny i zawiera ocenę prawną z uwzględnieniem stanu prawnego na dzień jej sporządzenia. (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy zakupione przez Firmę rusztowania elewacyjne można zaliczyć do środków trwałych i czy należy je amoryzować ?
Fragment:
(...) usług. Takim elementem może być maszyna, pojazd, urządzenie. Jedynie w nielicznych przypadkach w ewidencji środków trwałych obiektem będącym przedmiotem amortyzacji jest tzw. obiekt zbiorczy, którym może być np. zespół latarni, zespół przewodów rurociągowych lub rusztowania składające się z szeregu pojedynczych elementów, które nie mogą funkcjonować samodzielnie, a jedynie jako obiekt zbiorczy. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż zakupione przez Pana rusztowanie elewacyjne o wartości 8.600 zł spełnia wszelkie warunki pozwalające zakwalifikować je do środków trwałych - grupa 8, rodzaj 808 Klasyfikacji Środków Trwałych - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie i winno być amortyzowane zgodnie z poz. 08 powołanego wyżej wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, tj. według stawki 20%. Odpisy amortyzacyjne dokonywane według zasad określonych w powołanych wyżej przepisach, zgodnie z art. 22 ust. 8 ww. ustawy o podatku (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy działalność sklasyfikowana jako STAWIANIE RUSZTOWAŃ może być opodatkowana wg stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - 5,5%?
Fragment:
(...) Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku z wnioskiem z dnia 31.01.2005r. (data wpływu do Urzędu 28.01.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wysokości ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej w zakresie stawiania rusztowań Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 28.01.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Katowicach wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 03.02.2005r. znak: PDII/410/W-188/05, organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniu 14.02.2005r. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy (...)
2011
1
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Rusztowanie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.