Rozszerzony zwrot podatku | Interpretacje podatkowe

Rozszerzony zwrot podatku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rozszerzony zwrot podatku. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy trudna sytuacja gospodarcza podmiotu może być przesłanką do zastosowania instytucji rozszerzonego zwrotu różnicy podatku na podstawie art. 21 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24.10.2003 r., uprzejmie informuje: Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 5a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zakres zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w ust. 2 i 3, może zostać rozszerzony przez urząd skarbowy, na umotywowany wniosek podatnika, na całość lub część nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, jeżeli wysokość tej nadwyżki wynika ze specyfiki prowadzonej działalności, związanej z wykonywaniem różnych czynności nałożonych przepisami ustaw. Rozszerzenie to może być dokonane w przypadku, gdy nie ma żadnych rokowań, aby rozliczenie tej nadwyżki w trybie ust. 1, 2 lub 3 nastąpiło w najbliższych 6 miesiącach. Zacytowany powyżej przepis jest (...)
2011
1
lut

Istota:
Jakie warunki winny być spełnione aby można było skorzystać z rozszerzonego zwrotu różnicy podatku od towaru i usług (art. 21 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym)?
Fragment:
(...) Urząd Skarbowy Kraków - Nowa Huta kierując się dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie Pana z dnia 14.07.2003 r. doręczone do tut. Urzędu w dniu 15.07.2003 r., uzupełnione informacjami udzielonymi do protokołu w dniu 24.07.2003 r. wyjaśnia co następuje: Przedmiotem zapytania Pana jest interpretacja art. 21 ust. 5a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zwanej dalej ustawą o PTUiPA. W ocenie wnioskodawcy, rozszerzony zakres zwrotu różnicy podatku od towarów i usług może być zastosowany do jego przypadku. Działalność podatnika polega na organizowaniu szkoleń dla osób niewidomych lub niedowidzących oraz sprzedaży specjalistycznych urządzeń Braile’a, zestawów komputerowych wyposażonych w oprogramowanie i urządzenia pozwalające obsługiwać komputer osobom z (...)
2011
1
lut

Istota:
Jakie warunki musi spełnić podmiot, aby móc skorzystać z uprawnień wynikających z treści przepisu art. 21 ust. 5a ustawy o podatku VAT tj. uzyskać prawo do rozszerzonego zakresu zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) Przepis art. 21 ust. 5a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), wprowadzony ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 153, poz. 1272), wszedł w życie z dniem 1 października 2002 r. i od tego dnia daje podstawę urzędom skarbowym do rozszerzania zakresu zwrotów różnicy podatku (w przypadkach gdy nie ma żadnych rokowań, aby rozliczenie tej nadwyżki w trybie ust. 1, 2 lub 3 nastąpiło w najbliższych 6 miesiącach) na całość lub część nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, jeżeli wysokość tej nadwyżki wynika ze specyfiki prowadzonej działalności, związanej z wykonywaniem różnych czynności nałożonych przepisami ustaw. W przedstawionym stanie faktycznym należy zważyć, iż spółka dokonuje sprzedaży stawkami niższymi aniżeli 22% (w przeważającej mierze jest to stawka 0%) wykazując (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.