Różnice kursowe zrealizowane | Interpretacje podatkowe

Różnice kursowe zrealizowane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to różnice kursowe zrealizowane. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wynikające z kompensaty należności i zobowiązań zagranicznych dodatnie różnice kursowe są przychodem podatkowym a ujemne różnice kursowe kosztem uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów. Z w/w przepisów wynika, iż prawo do podwyższenia albo obniżenia przychodów lub kosztów uzyskania przychodów o różnice kursowe przysługuje wyłącznie w przypadku wystąpienia faktycznego przepływu gotówki. Oznacza to, iż na wysokość przychodów i kosztów podatkowych mają wpływ jedynie różnice kursowe zrealizowane tj. powstałe drogą faktycznego transferu środków pieniężnych w walutach obcych.Kompensata jest formą likwidacji istniejącego stosunku prawnego, który prowadzi do umorzenia wzajemnych należności i zobowiązań. W wyniku kompensaty nie dochodzi do efektywnej zapłaty dokonanej w pieniądzu a więc nie ma faktycznego przepływu gotówki. Ponadto kompensata powoduje, iż strony biorące w niej udział, będące względem siebie dłużnikami i wierzycielami, (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy wartość początkową środków trwałych należy korygować o różnice kursowe naliczone, czy wyłącznie o różnice kursowe zrealizowane?
Fragment:
(...) różnice kursowe, zgodnie z art. 16g ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z faktem, iż różnice kursowe miały charakter dodatni (kurs po jakim dokonano zarachowania kosztu inwestycji był wyższy niż kurs z dnia przyjęcia środka trwałego), dokonano obniżenia wartości początkowej środka trwałego. W związku z powyższym, zrodziła się wątpliwość, czy wartość środków trwałych należy korygować o różnice kursowe naliczone, czy wyłącznie o różnice kursowe zrealizowane ? Zdaniem Wnioskującej, zgodnie z art. 16g ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, cenę nabycia środka trwałego lub koszt jego wytworzenia koryguje się o różnice kursowe naliczone do dnia przekazania danego środka trwałego do użytkowania. Zatem - w opinii Spółki - postąpiła Ona prawidłowo, korygując wartość środków trwałych o różnice kursowe naliczone do dnia oddania środka trwałego do użytkowania. Ustosunkowując się do (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy kompensata wzajemnych wierzytelności przy realizacji rozrachunków zagranicznych wyrażonych w walutach obcych powoduje powstanie różnic kursowych zaliczanych do przychodów i kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) Polski z dnia zarachowania kosztów. Analiza cytowanych przepisów jednoznacznie wskazuje, iż prawo do podwyższenia albo obniżenia przychodów lub kosztów uzyskania przychodów o różnice wynikające z kursów walut zaistniałe pomiędzy dniem faktycznego otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań a dniem ich zarachowania istnieje wyłącznie w sytuacji, w której dochodzi do efektywnej zapłaty. Oznacza to, iż na wysokość przychodów i kosztów podatkowych mają wpływ jedynie różnice kursowe zrealizowane tj. powstałe drogą faktycznego transferu środków pieniężnych w walutach obcych. W myśl art. 498 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.