Rozliczenie finansowe | Interpretacje podatkowe

Rozliczenie finansowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rozliczenie finansowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W jaki sposób należy udokumentować fakt wydatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli został on wydatkowany na budowę budynku mieszkalnego na gruncie stanowiącym współwłasność podatników i ich rodziców?
Fragment:
(...) Podatnicyw dniu 6 czerwca 2006 r. dokonali odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości wyniósł 250.000,00 zł. Następnego dnia tj. 7 czerwca ub. r. Podatnicy nabyli grunt pod budowę budynku mieszkalnego za kwotę 190.000,00 zł. Tego samego roku uzyskali pozwolenie na budowę. Budynek mieszkalny będzie budowany wspólnie z rodzicami Podatnika , którzy również dokonali zbycia swojego mieszkania przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie za kwotę 130.000,00 zł. Rodzice zostaną współwłaścicielami gruntu w wysokości 1/10 na podstawie umowy darowizny lub nabędą prawo użytkowania wieczystego gruntu. Po nabyciu części działki rodzice zostaną dopisani do pozwolenia na budowę. Ponadto rodzice poniosą koszt wybudowania fundamentów, który wyniesie 90.000,00 zł. Faktura zostanie (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy zasadne jest od dochodzenie potrąconego w akcie notarialnym podatku należnego, czy też należy dokonać korekty deklaracji VAT-7 w zakresie zmniejszenia podatku należnego?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst - Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz.60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie stwierdza, że stanowisko Jednostki, wyrażone we wniosku z dnia 04.07.2006r. (data wpływu do tutejszego organu: 05.07.2006r.), jest nieprawidłowe. Wnioskiem z dnia 04 lipca 2006r. (data wpływu do tutejszego organu: 05.07.2006r.) jednostka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczytnie, z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji na temat stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku niezrealizowania w części umowy na usługi promocyjno-reklamowe na rzecz producenta. Stan faktyczny W dniu 07 września 1999r. Spółka zawarła z Koncernem umowę na usługi promocyjno - reklamowe. Umowa przewidywała sprzedaż przez Spółkę paliw płynnych wyłącznie produkcji Koncernu oraz zobowiązywała do wykonania przez Spółkę wiaty i reklamy Koncernu. Wartość (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.