Rozliczenie finansowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rozliczenie finansowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

W jaki sposób należy udokumentować fakt wydatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli został on wydatkowany na budowę budynku mieszkalnego na gruncie stanowiącym współwłasność podatników i ich rodziców?

Fragment:

(...) Podatnicyw dniu 6 czerwca 2006 r. dokonali odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości wyniósł 250.000,00 zł. Następnego dnia tj. 7 czerwca ub. r. Podatnicy nabyli grunt pod budowę budynku mieszkalnego za kwotę 190.000,00 zł. Tego samego roku uzyskali pozwolenie na budowę. Budynek mieszkalny będzie budowany wspólnie z rodzicami Podatnika , którzy również dokonali zbycia swojego mieszkania przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie za kwotę 130.000,00 zł. Rodzice zostaną współwłaścicielami gruntu w wysokości 1/10 na podstawie umowy darowizny lub nabędą prawo użytkowania wieczystego gruntu. Po nabyciu części działki rodzice zostaną dopisani do pozwolenia na budowę. Ponadto rodzice poniosą koszt wybudowania fundamentów, który wyniesie 90.000,00 zł. Faktura zostanie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy zasadne jest od dochodzenie potrąconego w akcie notarialnym podatku należnego, czy też należy dokonać korekty deklaracji VAT-7 w zakresie zmniejszenia podatku należnego?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst - Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz.60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie stwierdza, że stanowisko Jednostki, wyrażone we wniosku z dnia 04.07.2006r. (data wpływu do tutejszego organu: 05.07.2006r.), jest nieprawidłowe. Wnioskiem z dnia 04 lipca 2006r. (data wpływu do tutejszego organu: 05.07.2006r.) jednostka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczytnie, z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji na temat stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku niezrealizowania w części umowy na usługi promocyjno-reklamowe na rzecz producenta. Stan faktyczny W dniu 07 września 1999r. Spółka zawarła z Koncernem umowę na usługi promocyjno - reklamowe. Umowa przewidywała sprzedaż przez Spółkę paliw płynnych wyłącznie produkcji Koncernu oraz zobowiązywała do wykonania przez Spółkę wiaty i reklamy Koncernu. Wartość (...)