Rozliczenia gotówkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rozliczenia gotówkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy można wystawić fakturę korygującą do faktury dokumentującej uiszczenie zaliczki w sytuacji, gdy umowa sprzedaży, na podstawie której dokonano zapłaty zaliczki, nie dochodzi do skutku oraz gdy uiszczona zaliczka jest rozliczana w formie potrącenia z wierzytelnością, przysługującą Wnioskodawcy wobec podmiotu trzeciego (leasingodawcy) na podstawie zawiadomienia o cesji wierzytelności z tytułu zaliczki?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 18.04.2005 r. (doręczonego w dniu 18.04.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe UZASADNIENIE Wnioskodawca następująco opisuje stan faktyczny: Spółka zajmuje się sprzedażą urządzeń piekarniczych. Klienci Spółki składając zamówienie na konkretne urządzenia, podpisują umowę sprzedaży urządzenia lub umowę przedwstępną sprzedaży urządzenia i uiszczają zaliczkę na poczet ceny. Spółka wystawia fakturę VAT na rzecz klienta - dokumentującą zapłatę przez klienta zaliczki. Umowa zawierana pomiędzy Wnioskodawcą, a klientem, przewiduje możliwość udziału (...)