Rozliczanie straty | Interpretacje podatkowe

Rozliczanie straty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rozliczanie straty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy używane przez spółkę w aporcie używane środki trwałe o jednostkowej wartości poniżej 3.500 zł mogą być zamortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania ich do używania to jest w miesiącu sierpniu 2003 r., który to miesiąc jest równocześnie pierwszym miesiącem roku podatkowego kończącego się 31.12.2003 r. Tak określony rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem bilansowym trwającym od sierpnia 2003 r. do grudnia 2004r., natomiast amortyzacja tych środków trwałych dla celów bilansowych jest odnoszona w koszty po 1/17 w każdym miesiącu roku obrachunkowego?
2. Czy strata podatkowa za rok podatkowy trwający od sierpnia 2003 r. do grudnia 2003 r. spółka będzie mogła rozliczyć w następnych latach podatkowych stosownie do art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy po rozpatrzeniu zapytania podatnika informuje o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w sprawie będącej przedmiotem zapytania. Zapytanie podatnika sprowadza się do udzielenia odpowiedzi na następujące pytania: czy otrzymane przez spółkę w aporcie używane środki trwałe o jednostkowej wartości poniżej 3.500 zł mogły być zamortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania ich do używania to jest w miesiącu sierpniu 2003 r., który jest równocześnie pierwszym miesiącem roku podatkowego kończącego się 31.12.2003 r.; tak określony rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem bilansowym trwającym od sierpnia 2003 r. do grudnia 2004 r., natomiast amortyzacja tych środków trwałych dla celów bilansowych jest odnoszona w koszty (...)
2011
17
gru

Istota:
Możliwość rozliczenia akcji i funduszy na jednym formularzu PIT – 38 oraz możliwości rozliczenia straty z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 01.07.2010 r. (data wpływu 05.07.2010 r.) oraz piśmie z dnia 17.09.2010 r. (data nadania 19.09.2010 r. data wpływu 21.09.2010 r.) uzupełniającym braki wniosku na wezwanie Nr IPPB2/415-615/10-2/AK z dnia 09.09.2010 r. (data nadania 10.09.2010 r., data doręczenia 14.09.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości rozliczenia akcji i funduszy na jednym formularzu PIT – 38 oraz możliwości (...)
2011
1
wrz

Istota:
Możliwość rozliczenia straty w tytułu zbycia papierów wartościowych i straty z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych na jednym formularzu PIT – 38.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15.10.2010 r. (data wpływu 20.10.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości rozliczenia straty w tytułu zbycia papierów wartościowych i straty z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych na jednym formularzu PIT – 38 - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20.10.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy można odpisać od podatku za 2009 r., w rozliczeniu podatkowym w 2010 r., poniesione straty z tytułu zakupu przedmiotowych akcji?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2009 r. (data wpływu 21 września 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 grudnia 2009 r. (data wpływu 11 grudnia 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia straty – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku (...)
2011
1
sie

Istota:
W jaki sposób należy dokonać rozliczenia rocznego za 2006 rok i czy zasadne jest wykazywanie straty z tytułu utraconych a nie zainwestowanych pieniędzy, czy mimo nie otrzymania PIT 8C można wykazać taką stratę w rozliczeniu rocznym? Czy należy uwzględniać środki powierzone, a nie odzyskane z domu malerskiego, z uwagi na to, iż w przyszłości mogę otrzymać środki z masy upadłości?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku z dnia 14 marca 2007 roku (data złożenia w Urzędzie - 16 marca 2007 r.) za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2006 roku był Pan klientem domu maklerskiego xxx na mocy zawartej w 2005 roku „Umowy o zarządzanie portfelem i prowadzenie rachunku inwestycyjnego”. W dniu 4.04.2006 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd odebrała xxx zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej nakazując rozwiązanie umów z klientami i zwrot powierzonych środków. W dniu 6.04.2006 r. złożył Pan dyspozycję wypłaty wszystkich środków zgromadzonych na rachunku, a w (...)
2011
1
maj

Istota:
W jaki sposób należy dokonać rozliczenia rocznego za 2006 rok i czy zasadne jest wykazywanie straty z tytułu utraconych a nie zainwestowanych pieniędzy, czy mimo nie otrzymania PIT 8C można wykazać taką stratę w rozliczeniu rocznym?Czy należy uwzględniać środki powierzone, a nie odzyskane z domu malerskiego, z uwagi na to, iż w przyszłości mogę otrzymać środki z masy upadłości?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku z dnia 16 marca 2007 roku (data wpływu do Urzędu - 22 marca 2007 r.) za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2006 roku był Pan klientem domu maklerskiego xxx na mocy zawartej w 2005 roku „Umowy o zarządzanie portfelem i prowadzenie rachunku inwestycyjnego”. W dniu 4.04.2006 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd odebrała xxx zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej nakazując rozwiązanie umów z klientami i zwrot powierzonych środków. W dniu 10.04.2006 r. wypowiedział Pan umowę z xxx oraz złożył dyspozycję wypłaty wszystkich środków (...)
2011
1
maj

Istota:
W jaki sposób należy dokonać rozliczenia rocznego za 2006 rok i czy zasadne jest wykazywanie straty z tytułu utraconych a nie zainwestowanych pieniędzy; czy mimo nie otrzymania PIT 8C można wykazać taką stratę w rozliczeniu rocznym?Czy należy uwzględniać środki powierzone, a nie odzyskane z domu maklerskiego z uwagi na to, iż w przyszłości mogę otrzymać środki z masy upadłości domu maklerskiego?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku z dnia 16 marca 2007 roku (data wpływu do Urzędu - 22 marca 2007 r.) za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2006 roku był Pan klientem domu maklerskiego xxx na mocy zawartej w 2005 roku „Umowy o zarządzanie portfelem i prowadzenie rachunku inwestycyjnego”. W dniu 4.04.2006 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd odebrała xxx zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej nakazując rozwiązanie umów z klientami i zwrot powierzonych środków. W dniu 8.05.2006 r. xxx wypowiedział Pana umowę. W dniu 22.06.2006 r. Sąd ogłosił upadłość xxx. Otrzymał Pan (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy podstawa obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w uproszczonej formie winna być umniejszona o stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej poniesioną we wcześniejszych latach?
Fragment:
(...) Pismem z dnia 10.10.2006r., /data wpływu 20.10.2006r./,Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Podatnik złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w oparciu o przepis art. 44 ust. 6b ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / tj. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm./, w sprawie określenia podstawy obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w uproszczonej formie. Zdaniem Strony podstawa obliczenia podatku winna być umniejszona o stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej poniesioną we wcześniejszych latach. Postanowieniem z dnia 19.01.2007r. , Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto udzielił odpowiedzi na pytanie Podatnika, uznając że stanowisko w nim wyrażone jest nieprawidłowe. W ocenie organu podatkowego pierwszej instancji, (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy dochód osiągnięty w 2007 r. podlegający opodatkowaniu podatkiem liniowym można obniżyć o wysokość strat z działalności gospodarczej poniesionych w latach ubiegłych?
Fragment:
(...) W dniu 04.12.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu wpłynął wniosek Podatnika o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Podatnik od 2002 r. prowadzi działalność gospodarczą i jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w latach 2002- 2005 poniósł stratę. W 2007 r. Strona zamierza wybrać opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym określonym w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pytanie Strony sprowadza się do tego, czy o wysokość straty z działalności gospodarczej poniesionej w latach 2002 – 2005 może obniżyć dochód osiągnięty w 2007 r. Zdaniem Podatnika zgodnie z art. 30c pkt 2 podstawą obliczenia podatku jest dochód ustalony zgodnie z art. 9 ust. 3 i 3a, a więc można uznać, że w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy w związku z dokonanym podziałem przez wydzielenie Spółka zachowa prawo do obniżenia dochodu za lata podatkowe po dokonaniu podziału o wysokość nierozliczonych strat podatkowych poniesionych przed dniem podziału, tj. w latach podatkowych 2003 i 2006 przy ograniczeniach wynikających z art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku znak DP14/07/2006 z dnia 27.07.2006 r. (data wpływu 3.08.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Uzasadnienie W złożonym wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny. Wnioskodawca (Spółka) jest spółką prawa handlowego prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie produkcji i handlu wyrobami tytoniowymi. W latach podatkowych 2002-2003 Spółka poniosła straty w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nadal ich (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.