Rozliczanie straty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rozliczanie straty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
17
gru

Istota:

1. Czy używane przez spółkę w aporcie używane środki trwałe o jednostkowej wartości poniżej 3.500 zł mogą być zamortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania ich do używania to jest w miesiącu sierpniu 2003 r., który to miesiąc jest równocześnie pierwszym miesiącem roku podatkowego kończącego się 31.12.2003 r. Tak określony rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem bilansowym trwającym od sierpnia 2003 r. do grudnia 2004r., natomiast amortyzacja tych środków trwałych dla celów bilansowych jest odnoszona w koszty po 1/17 w każdym miesiącu roku obrachunkowego?
2. Czy strata podatkowa za rok podatkowy trwający od sierpnia 2003 r. do grudnia 2003 r. spółka będzie mogła rozliczyć w następnych latach podatkowych stosownie do art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy po rozpatrzeniu zapytania podatnika informuje o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w sprawie będącej przedmiotem zapytania. Zapytanie podatnika sprowadza się do udzielenia odpowiedzi na następujące pytania: czy otrzymane przez spółkę w aporcie używane środki trwałe o jednostkowej wartości poniżej 3.500 zł mogły być zamortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania ich do używania to jest w miesiącu sierpniu 2003 r., który jest równocześnie pierwszym miesiącem roku podatkowego kończącego się 31.12.2003 r.; tak określony rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem bilansowym trwającym od sierpnia 2003 r. do grudnia 2004 r., natomiast amortyzacja tych środków trwałych dla celów bilansowych jest odnoszona w koszty (...)

2011
1
wrz

Istota:

Możliwość rozliczenia akcji i funduszy na jednym formularzu PIT – 38 oraz możliwości rozliczenia straty z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 01.07.2010 r. (data wpływu 05.07.2010 r.) oraz piśmie z dnia 17.09.2010 r. (data nadania 19.09.2010 r. data wpływu 21.09.2010 r.) uzupełniającym braki wniosku na wezwanie Nr IPPB2/415-615/10-2/AK z dnia 09.09.2010 r. (data nadania 10.09.2010 r., data doręczenia 14.09.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości rozliczenia akcji i funduszy na jednym formularzu PIT – 38 oraz możliwości (...)

2011
1
wrz

Istota:

Możliwość rozliczenia straty w tytułu zbycia papierów wartościowych i straty z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych na jednym formularzu PIT – 38.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15.10.2010 r. (data wpływu 20.10.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości rozliczenia straty w tytułu zbycia papierów wartościowych i straty z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych na jednym formularzu PIT – 38 - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20.10.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy można odpisać od podatku za 2009 r., w rozliczeniu podatkowym w 2010 r., poniesione straty z tytułu zakupu przedmiotowych akcji?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2009 r. (data wpływu 21 września 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 grudnia 2009 r. (data wpływu 11 grudnia 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia straty – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku (...)

2011
1
maj

Istota:

W jaki sposób należy dokonać rozliczenia rocznego za 2006 rok i czy zasadne jest wykazywanie straty z tytułu utraconych a nie zainwestowanych pieniędzy, czy mimo nie otrzymania PIT 8C można wykazać taką stratę w rozliczeniu rocznym? Czy należy uwzględniać środki powierzone, a nie odzyskane z domu malerskiego, z uwagi na to, iż w przyszłości mogę otrzymać środki z masy upadłości?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku z dnia 14 marca 2007 roku (data złożenia w Urzędzie - 16 marca 2007 r.) za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2006 roku był Pan klientem domu maklerskiego xxx na mocy zawartej w 2005 roku „Umowy o zarządzanie portfelem i prowadzenie rachunku inwestycyjnego”. W dniu 4.04.2006 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd odebrała xxx zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej nakazując rozwiązanie umów z klientami i zwrot powierzonych środków. W dniu 6.04.2006 r. złożył Pan dyspozycję wypłaty wszystkich środków zgromadzonych na rachunku, a w (...)

2011
1
maj

Istota:

W jaki sposób należy dokonać rozliczenia rocznego za 2006 rok i czy zasadne jest wykazywanie straty z tytułu utraconych a nie zainwestowanych pieniędzy, czy mimo nie otrzymania PIT 8C można wykazać taką stratę w rozliczeniu rocznym?Czy należy uwzględniać środki powierzone, a nie odzyskane z domu malerskiego, z uwagi na to, iż w przyszłości mogę otrzymać środki z masy upadłości?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku z dnia 16 marca 2007 roku (data wpływu do Urzędu - 22 marca 2007 r.) za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2006 roku był Pan klientem domu maklerskiego xxx na mocy zawartej w 2005 roku „Umowy o zarządzanie portfelem i prowadzenie rachunku inwestycyjnego”. W dniu 4.04.2006 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd odebrała xxx zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej nakazując rozwiązanie umów z klientami i zwrot powierzonych środków. W dniu 10.04.2006 r. wypowiedział Pan umowę z xxx oraz złożył dyspozycję wypłaty wszystkich środków (...)

2011
1
maj

Istota:

W jaki sposób należy dokonać rozliczenia rocznego za 2006 rok i czy zasadne jest wykazywanie straty z tytułu utraconych a nie zainwestowanych pieniędzy; czy mimo nie otrzymania PIT 8C można wykazać taką stratę w rozliczeniu rocznym?Czy należy uwzględniać środki powierzone, a nie odzyskane z domu maklerskiego z uwagi na to, iż w przyszłości mogę otrzymać środki z masy upadłości domu maklerskiego?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku z dnia 16 marca 2007 roku (data wpływu do Urzędu - 22 marca 2007 r.) za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2006 roku był Pan klientem domu maklerskiego xxx na mocy zawartej w 2005 roku „Umowy o zarządzanie portfelem i prowadzenie rachunku inwestycyjnego”. W dniu 4.04.2006 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd odebrała xxx zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej nakazując rozwiązanie umów z klientami i zwrot powierzonych środków. W dniu 8.05.2006 r. xxx wypowiedział Pana umowę. W dniu 22.06.2006 r. Sąd ogłosił upadłość xxx. Otrzymał Pan (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy podstawa obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w uproszczonej formie winna być umniejszona o stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej poniesioną we wcześniejszych latach?

Fragment:

(...) Pismem z dnia 10.10.2006r., /data wpływu 20.10.2006r./,Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Podatnik złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w oparciu o przepis art. 44 ust. 6b ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / tj. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm./, w sprawie określenia podstawy obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w uproszczonej formie. Zdaniem Strony podstawa obliczenia podatku winna być umniejszona o stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej poniesioną we wcześniejszych latach. Postanowieniem z dnia 19.01.2007r. , Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto udzielił odpowiedzi na pytanie Podatnika, uznając że stanowisko w nim wyrażone jest nieprawidłowe. W ocenie organu podatkowego pierwszej instancji, (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy dochód osiągnięty w 2007 r. podlegający opodatkowaniu podatkiem liniowym można obniżyć o wysokość strat z działalności gospodarczej poniesionych w latach ubiegłych?

Fragment:

(...) W dniu 04.12.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu wpłynął wniosek Podatnika o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Podatnik od 2002 r. prowadzi działalność gospodarczą i jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w latach 2002- 2005 poniósł stratę. W 2007 r. Strona zamierza wybrać opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym określonym w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pytanie Strony sprowadza się do tego, czy o wysokość straty z działalności gospodarczej poniesionej w latach 2002 – 2005 może obniżyć dochód osiągnięty w 2007 r. Zdaniem Podatnika zgodnie z art. 30c pkt 2 podstawą obliczenia podatku jest dochód ustalony zgodnie z art. 9 ust. 3 i 3a, a więc można uznać, że w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w związku z dokonanym podziałem przez wydzielenie Spółka zachowa prawo do obniżenia dochodu za lata podatkowe po dokonaniu podziału o wysokość nierozliczonych strat podatkowych poniesionych przed dniem podziału, tj. w latach podatkowych 2003 i 2006 przy ograniczeniach wynikających z art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku znak DP14/07/2006 z dnia 27.07.2006 r. (data wpływu 3.08.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Uzasadnienie W złożonym wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny. Wnioskodawca (Spółka) jest spółką prawa handlowego prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie produkcji i handlu wyrobami tytoniowymi. W latach podatkowych 2002-2003 Spółka poniosła straty w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nadal ich (...)