Rozładunek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rozładunek. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Jaką stawką należy opodatkować usługi polegające na rozładunku/przeładunku w polskim porcie morskim towarów sprowadzonych do Polski w ramach wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów

Fragment:

(...) przewidział stawkę preferencyjną. Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) do usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, związanych z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów, polegających na obsłudze lądowych i morskich środków transportu stosuje się obniżoną stawkę podatku w wysokości 0%. Rozładunek oraz przeładunek towarów ze statków należy do czynności koniecznej dla realizacji celów, dla których funkcjonują statki transportowe, a zatem usługi te należy uznać za obsługę statków. Reasumując, usługi świadczone w portach morskich związane z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów polegające na obsłudze lądowych i morskich środków transportu, podlegają opodatkowaniu według stawki 0%. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (...)

2011
1
maj

Istota:

Jaką stawką należy opodatkować usługi polegające na rozładunku/przeładunku w polskim porcie morskim towarów sprowadzonych do Polski w ramach transportu międzynarodowego

Fragment:

(...) jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca działalności – miejsce stałego zamieszkania. Zgodnie z przepisem art. 27 ust. 2 pkt 3b w przypadku świadczenia usług pomocniczych do usług transportowych takie jak załadunek, rozładunek, przeładunek i podobne czynności miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28, przy czym zastrzeżenie to nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie. W przedstawionym stanie faktycznym wnioskodawca jednoznacznie określił, że w przypadku usług dotyczących towarów sprowadzonych do kraju w ramach transportu międzynarodowego, kontrahenci wnioskodawcy posiadają siedzibę na terytorium Polski i w Polsce są (...)