UPO/443/114.04/BM | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są roboty wyburzeniowe – rozbiórka budynków mieszkalnych w sytuacji, gdy nie przewiduje się realizacji nowych budynków mieszkalnych?

UPO/443/114.04/BM

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. rozbiórka budynków
  2. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (ustawa z 8 stycznia 1993 r.) -> Podatek od towarów i usług -> Stawki podatku

Obowiązujące od 01 maja 2004 r. przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stanowią: opodatkowaniu stawką w wysokości 7 proc. podlega dostawa, remont, lub przebudowa budynków mieszkalnych (PKOB 11) i ich części, z wyjątkiem lokali użytkowych, realizowanych w ramach budownictwa społecznego (załącznik nr 3, poz. 161 ustawy o VAT); do 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7 proc. w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robot konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą jak również w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części z wyłączeniem lokali użytkowych (art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a, b w/w ustawy).

Do robót wyburzeniowych – rozbiórki budynków mieszkalnych w sytuacji, gdy nie przewiduje się realizacji nowych budynków mieszkalnych powołane przepisy nie mają zastosowania. Usługi te nie są związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w związku z tym podlegają opodatkowaniu w trybie art. 41 ust. 1 w/w ustawy, stawce 22 proc.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.