Rower | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rower. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
22
gru

Istota:

W zakresie opodatkowania obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% opłat uzyskiwanych od użytkowników za korzystanie z systemu Rower Miejski

Fragment:

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że do głównych działalności Wnioskodawcy należy zaliczyć kompleksową obsługę polegającą na dostarczaniu, montowaniu oraz świadczeniu usługi wsparcia i utrzymania systemów rowerów miejskich. Wnioskodawca w dniu 14 lipca 2016 roku zawarł Umowę koncesji z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Przedmiot tej Umowy obejmuje koncesję na wdrożenie i uruchomienie wypożyczalni rowerów miejskich pod nazwą Rower Miejski na terenie Gminy, która ma składać się co najmniej ze 150 stacji (lokalizacji) i 1500 rowerów. Umowa obejmuje dostawę, instalację i uruchomienie systemu RM, obejmującego rowery, stojaki na rowery, oprogramowanie, system elektronicznej komunikacji, oraz zarządzenie i obsługę kompleksowej eksploatacji systemu RM w taki sposób, aby każdy uprawniony klient (indywidualny użytkownik) przez całą dobę w okresie funkcjonowania systemu mógł korzystać z roweru. System wypożyczalni rowerów funkcjonujący pod nazwą RM, wchodzi w skład systemu transportu zbiorowego. System ten jest jednym z elementów transportu miejskiego działającego na terenie Gminy, stanowiąc znaczące wsparcie w transporcie miejskim tej gminy. Jak wynika z Umowy, Wnioskodawca będzie między innymi uzyskiwać przychody z opłat od użytkowników systemu RM, czyli osób, które będą wypożyczały rowery. Opłaty od użytkowników rowerów, będą uiszczane bezpośrednio przez indywidualnych użytkowników systemu RM, za pomocą przelewów lub platform internetowych, między innymi PayU oraz PayPaL.

2016
21
lip

Istota:

Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej Wnioskodawczyni może odliczyć kwotę zakupu roweru stacjonarnego?

Fragment:

Przez lekarzy ortopedów Wnioskodawczyni ma zalecenie wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie, na normalnym rowerze nie wolno Jej jeździć. Dzięki zakupionemu rowerowi Wnioskodawczyni może ćwiczyć bez ograniczeń czasowych, nawet kilka razy dziennie, bez względu na pogodę. Podczas treningu pracują mięśnie górnej i dolnej części nóg, pośladki, mięśnie brzucha, mięśnie grzbietu i obręczy barkowej, mięśnie ramion, co przy schorzeniu Wnioskodawczyni jest bardzo ważne. Wydatek na zakup roweru Wnioskodawczyni poniosła z własnych środków finansowych i nie został on dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. W żadnej formie wydatek ten nie został Wnioskodawczyni zwrócony ani odliczony. Wnioskodawczyni posiada fakturę na zakup roweru. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej Wnioskodawczyni może odliczyć kwotę zakupu roweru stacjonarnego... Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), może Ona odliczyć kwotę zakupu roweru stacjonarnego w ramach ulgi rehabilitacyjnej, a katalog wydatków na rehabilitację i wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych zawiera art. 26 ust. (...)

2016
29
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawca może odpisać wartość (zgodnie z fakturą) zakupionego roweru ze wspomaganiem elektrycznym marki e-bike Smart od podstawy opodatkowania od osób fizycznych za 2015 r. na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Obecny stan zdrowia Wnioskodawcy pozwala na korzystanie z roweru ale tylko przy pomocy dodatkowego wspomagania, w tym wypadku elektrycznego. Rower ten służy Wnioskodawcy jako urządzenie do rehabilitacji i jednocześnie jako środek do poruszania się w celu załatwiania różnych spraw życiowych, dojazdy na codzienna rehabilitację itd. Wnioskodawca zaznacza, że rower służy mu do rehabilitacji i przemieszczania się od dzieciństwa. Dojazd samochodem do punktu docelowego Wnioskodawca ma bardzo utrudniony, gdyż nie ma miejsc wolnych do parkowania samochodu w bliskiej okolicy punktu docelowego albo możliwe jest parkowanie zbyt odległe od punktu docelowego, co by wręcz czasem uniemożliwiało Wnioskodawcy dotarcie do celu i jedynym obecnie możliwym środkiem dojazdu jest obecnie rower ze wspomaganiem elektrycznym. W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca może odpisać wartość (zgodnie z fakturą) zakupionego roweru ze wspomaganiem elektrycznym marki e-bike Smart od podstawy opodatkowania od osób fizycznych za 2015 r. na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że zakupiony rower w jego (...)

2015
13
lis

Istota:

Czy może Pani dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej roweru, który planuje Pani zakupić i wprowadzić do ewidencji środków trwałych?

Fragment:

Po konsultacjach z brygadzistą stwierdzono, że idealny do tego celu byłby rower. Rower zaliczony zostanie do grupy 790 Klasyfikacji Środków Trwałych. Cena zakupu roweru, który zamierza Pani nabyć, przekroczy kwotę 3.500 zł netto. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy może Pani dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej roweru, który planuje Pani zakupić i wprowadzić do ewidencji środków trwałych... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z klasyfikacją środków trwałych rower można uznać za środek transportu (jako tzw. „ środek transportu pozostały ”), będzie on Pani własnością, będzie kompletny i zdatny do użycia w dniu nabycia, będzie używany do dojazdów w ramach prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej, czyli będzie miał wpływ na osiągane przez firmę przychody. Będzie on użytkowany dłużej niż rok i będzie można go wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Ponieważ rower jaki zamierza Pani nabyć, spełnia te wszystkie warunki to uważa Pani, że można go wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz dokonać odpisu amortyzacyjnego - jednorazowego, w kwocie równej kwocie nabycia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2014
18
lis

Istota:

Czy jest możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej i odliczenia od dochodu wydatków poniesionych przeze Wnioskodawczynię na:a. używanie samochodu osobowego stanowiącego współwłasność Wnioskodawczyni i jej małżonka na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,b. zakup indywidualnego sprzętu niezbędnego w rehabilitacji, tj. zakup stacjonarnego roweru treningowego (na fakturze jako nabywca figuruje małżonek, jednak nota korygująca fakturę Vat nr 6677/A 2013 z dnia 03.06.2013 w zakresie osoby nabywcy sprzętu nosi numer 1/04/2014 i wystawiona została 15.04.2014 r.).

Fragment:

Po rozmowie i korespondencji z właścicielem sklepu, w którym rower był zakupiony, Wnioskodawczyni otrzymała notę korygującą, która zmieniała w fakturze zakupu roweru nazwę nabywcy z małżonka na Wnioskodawczynię. W nocie korygującej przywołane są numer i data korygowanej faktury (Vat nr ... z dnia 03.06.2013 r.) natomiast nota korygująca nosi numer 1/04/2014 i wystawiona została 15.04.2014 r. W Urzędzie Skarbowym Wnioskodawczyni uzyskała informację, że jeżeli z zakupionego roweru stacjonarnego może korzystać jeszcze ktoś inny, nie ma możliwości odliczenia kosztów zakupu od dochodu. Będąc zdrową Wnioskodawczyni dużo jeździła na rowerze. Na rowerze jeździł i jeździ również jej mąż. W ocenie Wnioskodawczyni, trudno jednak porównywać "jazdę" na stojącym w miejscu rowerze z prawdziwą jazdą w innych warunkach. Wnioskodawczyni i jej mąż nie mają małych dzieci, więc rower użytkuje tylko Wnioskodawczyni. Ponadto Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że wizyty u psychiatry i terapeuty, które przez jakiś czas w roku 2013 miały miejsce, można zakwalifikować do kategorii zabiegów leczniczo -rehabilitacyjnych. Rehabilitacja psychiatryczna to system oddziaływań m.in. psychologicznych i medycznych umożliwiających chorym psychicznie samodzielną egzystencję i integrację społeczną.

2013
12
sie

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z tytułu świadczonych usług o kwotę podatku naliczonego przy zakupie roweru.

Fragment:

W roku podatkowym, w którym rower zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawca dokona jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej roweru i - zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych - ma zamiar zaliczyć ten odpis do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. Możliwość zaliczenia jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej roweru do kosztów uzyskania przychodów jest przedmiotem odrębnego wniosku o interpretację indywidualną. Jednocześnie Wnioskodawca ma zamiar obniżyć kwotę podatku należnego z tytułu świadczonych przez niego usług o kwotę podatku naliczonego przy zakupie roweru. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z tytułu świadczonych przez niego usług o kwotę podatku naliczonego przy zakupie roweru... Zdaniem Wnioskodawcy: W opinii Wnioskodawcy, będzie miał on prawo obniżyć kwotę podatku należnego z tytułu świadczonych przez niego usług o kwotę podatku naliczonego przy zakupie roweru. Wynika to z następującej argumentacji. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t.

2012
14
wrz

Istota:

Stwierdzić należy, iż jeżeli w istocie wskazany we wniosku rower prawidłowo został zaliczony do grupy 7 Klasyfikacji Środków Trwałych, a do Wnioskodawcy nie znajduje zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 22k ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to może On skorzystać z prawa jednorazowej amortyzacji wskazanego we wniosku środka trwałego.

Fragment:

Przewidywany okres używania roweru będzie dłuższy niż rok. Rower będzie kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania. W roku podatkowym, w którym rower zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a Wnioskodawca dokona jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej roweru. Łączna wartość wszystkich odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez Wnioskodawcę w sposób jednorazowy nie przekroczy w tym roku podatkowym równowartości kwoty 50000 euro. Wnioskodawca ma zamiar zaliczyć jednorazowy odpis amortyzacyjny od wartości początkowej roweru do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy jednorazowy odpis amortyzacyjny od wartości początkowej roweru może zostać uznany przez Wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodów z działalności gospodarczej... Zdaniem Wnioskodawcy jednorazowy odpis amortyzacyjny od wartości początkowej roweru może zostać uznany przez Wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. Wynika to z następujące) argumentacji. Rower, jako środek trwały podlegający amortyzacji Rowery klasyfikowane są, jako „ środki transportu pozostałe ” i są zaliczane do grupy 7 (podgrupa 79 rodzaj 790) Klasyfikacji Środków Trwałych.

2012
29
sie

Istota:

Stwierdzić należy, iż wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na koszty noclegów (zakwaterowania) oraz zakup roweru, wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, stanowią koszt uzyskania przychodów w firmie Wnioskodawcy i wypełniają dyspozycję art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Odnosząc się natomiast do możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodu zakupionego na firmę roweru, zauważyć należy, iż przepisy prawa nie ograniczają możliwości zakupu na potrzeby działalności gospodarczej różnych środków transportu, w tym także roweru. Jednakże zauważyć należy, iż warunkiem koniecznym dla uznania danego składnika majątku, w tym przypadku roweru, za koszt uzyskania przychodu jest jego faktyczne wykorzystywanie na potrzeby i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Podkreślenia wymaga, że wykazanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy eksploatacją tego roweru a osiągniętym przychodem spoczywa na wnioskodawcy. To on bowiem osiągać będzie korzyści polegające na możliwości zaliczenia wydatków poniesionych na nabycie roweru do kosztów uzyskania przychodu i obniżeniu podstawy opodatkowania. Reasumując, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz przywołany przepis prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na koszty noclegów (zakwaterowania) oraz zakup roweru, wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, stanowią koszt uzyskania przychodów w firmie Wnioskodawcy i wypełniają dyspozycję art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012
21
sie

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu roweru

Fragment:

W roku podatkowym, w którym rower zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawca dokona jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej roweru i - zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych - ma zamiar zaliczyć ten odpis do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej (możliwość zaliczenia jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej roweru do kosztów uzyskania przychodów jest przedmiotem odrębnego wniosku o interpretację indywidualną). Jednocześnie Wnioskodawca ma zamiar obniżyć kwotę podatku należnego z tytułu świadczonych przeze siebie usług o kwotę podatku naliczonego przy zakupie roweru. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawcy przysługuje uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego z tytułu usług świadczonych przez Wnioskodawcę o kwotę podatku naliczonego przy zakupie roweru ... Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on miał prawo obniżyć kwotę podatku należnego z tytułu świadczonych usług o kwotę podatku naliczonego przy zakupie roweru. Wynika to z następującej argumentacji. Zgodnie z art. 86 ust. 1 UVAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 UVAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

2012
14
sie

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zakup roweru, wykorzystywanego w ramach tej działalności.

Fragment:

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż jeżeli w istocie rower, który Wnioskodawca zamierza zakupić będzie uznany za środek trwały wykorzystywany w ramach prowadzonej przez Niego pozarolniczej działalności gospodarczej, a wartość początkowa tego roweru będzie wyższa niż 3.500 zł, to Wnioskodawca będzie zobowiązany ująć przedmiotowy rower w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawych, a wydatki poniesione na jego nabycie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tej działalności jedynie pośrednio, poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej ww. środka trwałego (roweru), na zasadach określonych w przepisach art. 22a-22n ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazać przy tym, należy, iż wbrew stanowisku Wnioskodawcy, wydatki poniesione na zakup roweru nie będą stanowić kosztów bezpośrednich, wydatki te bowiem, będą elementem niezbędnym w prowadzonej działalności gospodarczej, jednakże, nie mogą być jednoznacznie powiązane z jednym, konkretnym przychodem. Ich ponoszenie wiąże się z funkcjonowaniem podmiotu jako całości i tylko pośrednio mają związek z osiąganym przychodem. Jednakże powyższa kwestia nie miała wpływu na rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy, dlatego odstąpiono od stwierdzenia w tym zakresie nieprawidłowości stanowiska Wnioskodawcy.