Roszczenie regresowe | Interpretacje podatkowe

Roszczenie regresowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to roszczenie regresowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, polegające na przyjęciu, iż wypłacone na rzecz ubezpieczyciela roszczenie regresowe w kwocie 355.451,05 zł, które następnie zostało zasądzone od pracownika prawomocnymi wyrokami sądowymi i skierowane do egzekucji komorniczej winno być uznane za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o pdop?
Fragment:
(...) Spółkę prawomocnych wyroków sądowych zasądzających od pracownika kwoty wypłacone na rzecz ubezpieczyciela i wystąpieniu przez podatnika z wnioskiem egzekucyjnym do komornika sądowego - kwoty wypłacone na rzecz ubezpieczyciela i zasądzone w ww. wyrokach zostały przez Spółkę zaliczone w koszty uzyskania przychodów. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, polegające na przyjęciu, iż wypłacone na rzecz ubezpieczyciela roszczenie regresowe w kwocie 355.451,05 zł, które następnie zostało zasądzone od pracownika prawomocnymi wyrokami sądowymi i skierowane do egzekucji komorniczej winno być uznane za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o pdop... Zdaniem Spółki, wydatkowane kwoty w związku z realizacją ugody zawartej z ubezpieczycielem zasądzone następnie od pracownika Spółki prawomocnymi wyrokami sądowymi i skierowane do egzekucji komorniczej są kosztami poniesionymi w (...)
2012
10
sty

Istota:
Jaki termin należy przyjąć za moment powstania przychodu od 01.01.2003r. z tytułu :1/ roszczenia regresowego,2/ zasądzonych kosztów sądowych,
Fragment:
(...) przychodu, o którym mowa w ust.3 ( z zastrzeżeniem ust.3b i 3 c) uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym nastąpiło:1/ wydanie rzeczy, zbycie praw majątkowych oraz dostarczenie wszelkiej postaci energii, lub2/ wykonanie usługi, lub3/ otrzymanie zapłaty za wykonanie świadczenia – w pozostałych przypadkach.Do sytuacji opisanej w piśmie Spółki tj. momentu powstania przychodu w przypadku świadczenia jakim jest roszczenie regresowe i zwrot zasądzonych kosztów sądowych zastosowanie będą miały postanowienia ustawy , dotyczące przypadków wprost nie wymienionych w ustawie. Tymi przepisami jest art.12 ust.3a pkt.3 ustawy, zgodnie z którym, datą przychodu „należnego” w przypadkach nie wymienionych w art.12 ust.3a-3c, jest otrzymanie przez podatnika zapłaty za wykonanie świadczenia.W przedmiotowej sprawie Podatnik zajął stanowisko , że przy zwrocie kosztów postępowania sądowego i przy (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.