Ropa naftowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ropa naftowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
10
cze

Istota:

Miejsce świadcznia oraz stawka podatku dla usług transportu i magazynowania ropy naftowej

Fragment:

(...) ropy naftowej Klienta na podstawie instrukcji Klienta na zasadzie Free In Pipe (FIP) na wyjściu z Bazy w G. - stawka podatku VAT 23% (art. 28b w zw. z art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy o VAT). Dla kontrahentów z UE: transport ropy naftowej Klienta z Terminala N. do Bazy w G. (i zwrotnie do Terminala N., jeżeli będzie to konieczne) - stawka podatku VAT NP - odwrotne obciążenie (art. 28b ust. 1 ustawy o VAT); transport ropy naftowej Klienta najego zlecenie z Terminala N. do Rafinerii X. w G. - stawka podatku VAT NP - odwrotne obciążenie (art. 28b ust. 1 ustawy o VAT); transport ropy naftowej Klienta na jego zlecenie z Terminala N. do Rafinerii Y. w Q. - stawka podatku VAT NP - odwrotne obciążenie (art. 28b ust. 1 ustawy o VAT); transport ropy naftowej Klienta na jego zlecenie z Terminala N. do granicy z RFN w S. - stawka podatku VAT NP - odwrotne obciążenie (art. 28b ust. 1 ustawy o VAT); dostawy ropy naftowej Klienta na podstawie instrukcji Klienta na zasadzie Free In Pipe (FIP) na wyjściu z Bazy w G. - stawka podatku VAT NP - odwrotne obciążenie (art. 28b ust. 1 ustawy o VAT). Dla kontrahentów spoza UE: transport ropy naftowej Klienta z Terminala N. do Bazy w G. (i zwrotnie (...)

2015
16
gru

Istota:

Wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stałego stawki dla wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz dla eksportu ropy naftowej.

Fragment:

Jednakże dokumentami, które odpowiadają tej specyfice oraz jednoznacznie potwierdzą transport Ropy naftowej do UE (do Niemiec) poprzez ropociąg będzie przede wszystkim raport ilościowo-jakościowy Ropy naftowej, który potwierdzi ilość znajdującą się w zbiornikach przed wprowadzeniem Ropy naftowej do ropociągu oraz protokół zdawczo-odbiorcy, który wystawiany będzie po dotarciu ropy naftowej do Niemiec, który wystawiany jest wspólnie przez operatora niemieckiego odpowiadającego za odbiór towaru oraz operatora polskiego po dokonaniu pomiaru ropy naftowej celem ustalenia ewentualnych braków ilościowych powstałych w transporcie. Tym samym biorąc pod uwagę specyfikę środka transportu oraz transportowanego towaru, w ocenie Wnioskodawcy, wskazane dowody w postaci: raportu ilościowo-jakościowego Ropy naftowej; protokołu zdawczo-odbiorczego, który wystawiany będzie po dotarciu ropy naftowej do Niemiec; korespondencji handlowej z nabywcą, w tym jego zamówienia, z której wynika, że Ropa naftowa została przesłana ropociągiem na terytorium Niemiec z terytorium kraju - można jednoznacznie uznać za wystarczające dowody, że Ropa naftowa została doręczona do miejsca docelowego poza terytorium Polski. W ocenie Spółki, wskazane dokumenty łącznie będą potwierdzać przemieszczenie towarów z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego oraz ich dostarczenie do odbiorcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

2012
14
mar

Istota:

Określenie miejsca świadczenia usług związanych z procesem przedłużonego przetrzymywania ropy naftowej w rurociągach

Fragment:

Niniejszy wniosek nie dotyczy jednak działalności w zakresie handlu ropą naftową. Ropa naftowa będąca przedmiotem powyższych transakcji jest przesyłana przez polskie terytorium za pośrednictwem sieci ropociągów należących do Przedsiębiorstwa. Dla celów niniejszego wniosku Spółka analizuje transport wyłącznie na odcinkach A (Polska) – H. (Niemcy) oraz G (Polska) – H. (Niemcy). Z tytułu powyższych transakcji T jest obciążana kosztami transportu przez P, a następnie przenosi obciążenie na swoich kontrahentów (tj. odbiorców ropy) będących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej lub poza nią (dalej: Kontrahenci). W tym zakresie podpisane zostały stosowne umowy, na podstawie których Spółka świadczy usługi transportu ropy naftowej na rzecz Kontrahentów. Możliwe są również sytuacje, kiedy z przyczyn technicznych ropa naftowa znajduje się w ropociągach dłużej niż podczas zwykłego przesyłu, w związku z czym T obciążana jest przez P dodatkowymi kosztami. Jednocześnie T obciąża Kontrahentów tymi dodatkowymi opłatami za „ przedłużone ” przetrzymywanie ropy naftowej w rurociągach, tj. refakturuje usługi nabyte pierwotnie od P. Istota usług „ przedłużonego ” przetrzymywania ropy naftowej w rurociągach nabywanych od P i sprzedawanych dalej do odbiorców ropy (Kontrahentów) związana jest z wykorzystaniem możliwości pojemnościowych rur tworzących ropociąg.