Rolnik ryczałtowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rolnik ryczałtowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
17
gru

Istota:

Uznania Wnioskodawcy za rolnika ryczałtowego świadczącego usługi polegające na chowie i hodowli ryb lub roślin akwariowych, jako usługi rolnicze zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT oraz stawki zryczałtowanego zwrotu podatku dla świadczonych usług rolniczych przez Wnioskodawcę.

Fragment:

(...) rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u., tj. usługobiorcy będzie sprzedawał usługi rolnik ryczałtowy w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u., którym będzie usługodawca. Ad 4 Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Z art. 115 ust. 1 u.p.t.u., wynika, że rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. W myśl ust. 2 art. 115 u.p.t.u., stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 6,5% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. Natomiast z art. 146a pkt 3 u.p.t.u., wynika, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. z zastrzeżeniem art. 146f stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%.

2018
16
gru

Istota:

Uznanie Wnioskodawcy za rolnika ryczałtowego świadczącego usługi polegające na chowie i hodowli ryb lub roślin akwariowych, jako usługi rolnicze zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT oraz stawki zryczałtowanego zwrotu podatku dla świadczonych usług rolniczych przez Wnioskodawcę.

Fragment:

(...) rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u., tj. usługobiorca będzie nabywał usługi od rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u., którym będzie usługodawca. Stanowisko wnioskodawcy dotyczące pytania nr 4 Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Z art. 115 ust. 1 u.p.t.u., wynika, że rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. W myśl ust. 2 art. 115 u.p.t.u., stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 6,5% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. Natomiast z art. 146a pkt 3 u.p.t.u., wynika, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. z zastrzeżeniem art. 146f stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%.

2018
29
lis

Istota:

Opodatkowanie oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych na rzecz Wnioskodawcy

Fragment:

(...) rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u., tj. usługobiorca będzie nabywał usługi od rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u., którym będzie usługodawca. Stanowisko wnioskodawcy dotyczące pytania nr 4 Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Z art. 115 ust. 1 u.p.t.u., wynika, że rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. W myśl ust. 2 art. 115 u.p.t.u., stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 6,5% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. Natomiast z art. 146a pkt 3 u.p.t.u., wynika, że w okresie od dnia I stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. z zastrzeżeniem art. 146f stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%.

2018
28
lis

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

Z tytułu najmu Zainteresowana chciałaby stać się podatnikiem czynnym podatku VAT i nadal korzystać ze zwolnienia przedmiotowego jako rolnik ryczałtowy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku z dnia 9 listopada 2018 r.). Czy w świetle obowiązujących przepisów Wnioskodawczyni nadal może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z tytułu sprzedaży dokonywanej jako rolnik ryczałtowy (sprzedaży produktów rolnych i świadczenia usług rolniczych) jednocześnie będąc podatnikiem czynnym VAT ze sprzedaży usług najmu nieruchomości? Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu do wniosku z dnia 9 listopada 2018 r.), w świetle obowiązujących przepisów jako rolnik ryczałtowy ma on prawo do korzystania ze zwolnienia przedmiotowego z VAT w zakresie przewidzianym ustawą (art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT dostawa produktów rolnych z własnej działalności rolniczej dokonywana przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego) oraz rejestracji do VAT dobrowolnie i rozliczaniu VAT z tytułu najmu z pominięciem wartości sprzedaży dokonywanej jako rolnik ryczałtowy (ustawa o VAT: art. 113 ust. 1 oraz art. 113 ust. 2). Ustawodawca wprost nie umieścił takiego zapisu w ustawie, natomiast wynika on pośrednio z treści art. 113 ust. 1 w powiązaniu z art. 113 ust. 2 pkt 2 i z art. 113 ust. 4 ustawy o VAT.

2018
13
paź

Istota:

Rozliczenie zryczałtowanego zwrotu podatku, terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT oraz opodatkowania dostawy hodowli ryb lub roślin akwariowych lub poszczególnych ryb lub roślin

Fragment:

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdził, cyt.: „ Biorąc pod uwagę powyższe zgodzić się należy z twierdzeniem Wnioskodawcy, iż zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u niego kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Zainteresowany dokonał przedpłaty (przedpłat) rolnikowi ryczałtowemu (rolnikom ryczałtowym). Tym samym Wnioskodawca jest uprawniony do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku już po dokonaniu na rzecz rolnika ryczałtowego (rolników ryczałtowych) przedpłaty (przedpłat) za nabywaną usługę rolniczą (usługi rolnicze) lub nabywane produkty rolne (produkt rolny). ” W interpretacji indywidualnej nr IPPP2/443-562/11-2/MM z dnia 29 lipca 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdził, cyt.: „Biorąc pod uwagę powyższe tut. Organ podatkowy zgadza się z twierdzeniem Wnioskodawcy, iż zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u niego kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Zainteresowany dokonał przedpłaty (przedpłat) rolnikowi ryczałtowemu (rolnikom ryczałtowym). Tym samym Spółka jest uprawniona do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku już po dokonaniu na rzecz rolnika ryczałtowego (rolników ryczałtowych) przedpłaty (przedpłat) za nabywaną usługę rolniczą (usługi rolnicze) lub nabywane produkty rolne (produkt rolny). W związku z powyższym w sytuacjach przedstawionych w niniejszym wniosku w wyczerpującym opisie (...)

2018
11
paź

Istota:

Sposób rozliczeń z rolnikiem ryczałtowym.

Fragment:

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdził, cyt.: „ Biorąc pod uwagę powyższe zgodzić się należy z twierdzeniem Wnioskodawcy, iż zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u niego kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Zainteresowany dokonał przedpłaty (przedpłat) rolnikowi ryczałtowemu (rolnikom ryczałtowym). Tym samym Wnioskodawca jest uprawniony do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku już po dokonaniu na rzecz rolnika ryczałtowego (rolników ryczałtowych) przedpłaty (przedpłat) za nabywaną usługę rolniczą (usługi rolnicze) łub nabywane produkty rolne (produkt rolny). ” W interpretacji indywidualnej nr IPPP2/443-562/11-2/MM z dnia 29 lipca 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdził, cyt.: „ Biorąc pod uwagę powyższe tut. Organ podatkowy zgadza się z twierdzeniem Wnioskodawcy, iż zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u niego kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Zainteresowany dokonał przedpłaty (przedpłat) rolnikowi ryczałtowemu (rolnikom ryczałtowym). Tym samym Spółka jest uprawniona do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku już po dokonaniu na rzecz rolnika ryczałtowego (rolników ryczałtowych) przedpłaty (przedpłat) za nabywaną usługę rolniczą (usługi rolnicze) lub nabywane produkty rolne (produkt rolny). ” W związku z powyższym w sytuacjach przedstawionych w niniejszym wniosku w wyczerpującym (...)

2018
16
wrz

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT RR.

Fragment:

Stosownie do art. 116 ust. 7 ustawy, za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana. Należy także zauważyć, że art. 116 ust. 8 ustawy, stanowi, iż warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych. Natomiast zgodnie z art. 116 ust. 9 ustawy, przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że: zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty; raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej. Z kolei, na mocy z art. 116 ust. 9a ustawy, przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia, jeżeli wynikają z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych).

2018
15
wrz

Istota:

Możliwość posiadania statusu rolnika ryczałtowego w sytuacji ustalenia prawa do emerytury.

Fragment:

Jak wynika z art. 2 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług, przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Mając na uwadze powołane wyżej regulacje prawne oraz opis sprawy należy stwierdzić, że skoro zamierza Pani nadal prowadzić gospodarstwo rolne (pomimo ustalenia prawa „ do emerytury z ZUS ”), to nie ma przeciwwskazań by dokonując dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadcząc usługi rolnicze, utrzymać status rolnika ryczałtowego, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. Fakt ustalenia prawa do uzyskania świadczeń emerytalnych pozostaje bez wpływu na możliwość posiadania statusu rolnika ryczałtowego.

2018
10
sie

Istota:

Dokumentowanie sprzedaży dokonanej przez rolnika ryczałtowego będącego użytkownikiem gruntu rolnego

Fragment:

Ponadto, zgodnie art. 116 ust. 3 ustawy, faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: „ Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług ”. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury, w szczególności w części dotyczących danych obligatoryjnych umieszczonych na fakturze. „ Faktura VAT RR ” potwierdza nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego, którego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług. Cechą szczególną dokumentowania transakcji zawieranych przez czynnego podatnika VAT z rolnikiem ryczałtowym jest to, że fakturę z tytułu sprzedaży produktów rolnych przez rolnika ryczałtowego wystawia nie rolnik (sprzedawca), lecz nabywca będący podatkiem podatku od towarów i usług. Jeżeli zatem podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywa produkty rolne od rolnika ryczałtowego, to zgodnie z art. 116 ustawy o podatku od towarów i usług, zobowiązany jest do zastosowania się do wskazanego w tym przepisie sposobu postępowania. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni dokonuje dostawy produktów rolnych do sprzedaży z własnej działalności rolniczej.

2018
9
sie

Istota:

Opodatkowanie oraz udokumentowanie usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Wnioskodawcy

Fragment:

W przypadku gdy zaliczki obejmują całą kwotę należności z tytułu nabycia produktów rolnych, przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się, pod warunkiem że podatnik po dokonaniu nabycia produktów rolnych wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych, w którym zostaną również wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego. Zgodnie z kolei z art. 116 ust. 9 pkt 1 ustawy przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty. Ciężarem mechanizmu „ zryczałtowanego zwrotu podatku ” dla rolników ryczałtowych obarczono przede wszystkim podmioty nabywające produkty rolne lub usługi rolnicze od tych rolników bezpośrednio, przede wszystkim: punkty skupu, hurtownie, przetwórnie, niektóre sklepy itp. Ponadto na nabywającego od rolnika ryczałtowego produkty rolne (usługi rolnicze), a nie na tego rolnika nałożono obowiązek udokumentowania tej transakcji dostawy (usługi).