Roboty w toku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to roboty w toku. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Czy podstawą do niezaliczania niezafakturowanych usług budowlanych w toku do ustalenia podstawy opodatkowania jest art. 14 ust. 1c, czy też inny przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2010 r. (data wpływu 17 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu uzyskania przychodu w działalności developerskiej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu uzyskania przychodu w (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy w inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2008 roku należało wykazać roboty w toku?

Fragment:

(...) roku podatkowego. W dotychczasowej praktyce Wnioskodawca w ww. spisie wykazywał zarówno zapasy towarów handlowych i materiałów, jak i produkcję w toku. Po zapoznaniu się z wyrokiem NSA z dnia 24 kwietnia 2008 roku, sygnatura akt II FSK 376/07 Wnioskodawca uznał, iż stan faktyczny przedstawiony w powyższym wyroku jest tożsamy z jego sytuacją faktyczną. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2008 roku należało wykazać roboty w toku... Zdaniem Wnioskodawcy w inwentaryzacji należało uwzględnić wyłącznie wartość materiałów bezpośrednio zużytych do produkcji nie zakończonej, tj. wartość materiałów, półwyrobów i wyrobów gotowych. Nie należy natomiast uwzględniać w remanencie wartości różnego rodzaju usług oraz kosztów pracowniczych, nie wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w powiązaniu z art. 24a ust. 7 cytowanej ustawy. W świetle obowiązującego stanu (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy na koniec roku 2007, w zeznaniu podatkowym wpłaty zaliczkowe na mieszkania, które nie są jeszcze oddane do użytkowania spowodują zaliczenie w koszty wytworzenia materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji nie zakończonej?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2007 r. (data wpływu 02 listopada 2007 r.) uzupełnione pismem z dnia 14 stycznia 2008 r. (data wpływu 25 stycznia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na budowę budynku wielorodzinnego z mieszkaniami na sprzedaż lub wynajem - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 02 listopada 2007 r. został złożony ww. (...)