Roboty montażowe | Interpretacje podatkowe

Roboty montażowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to roboty montażowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług związanych robotami montażowo-instalacyjnymi w zakresie produkcji, naprawy i konserwacji lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 8,5 %.
Fragment:
Załącznik nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów stanowiący „ Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według polskiej klasyfikacji wyrobów i usług ”, nie zawiera wyłączeń w zakresie usług związanych robotami montażowo-instalacyjnymi w zakresie produkcji, naprawy i konserwacji lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego (PKWiU 33.20.42.0 oraz PKWiU 33.17.11.0). Wskazać przy tym należy, iż kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu, PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej. Reasumując, przenosząc opisane wcześniej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy oraz mając na względzie ujęty we wniosku opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług związanych robotami montażowo-instalacyjnymi w zakresie produkcji, naprawy i konserwacji lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 8,5 %. A zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2013
13
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.