OG/005/41/PP1/443-9/8/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wykonując usługę polegającą na:
 • demontażu i ponownym montażu sieci energetycznej niskiego napięcia (remont sieci) zasilającej budynki mieszkalne,
 • demontażu i ponownym montażu przyłączy do budynków mieszkalnych,

ści 7% czy 22%.

OG/005/41/PP1/443-9/8/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. budynek mieszkalny
 2. podatek od towarów i usług
 3. roboty budowlano-montażowe
 4. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216-218 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 21.03.2007 r., uzupełnionego w dniu 26.03.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

W dniu 21.03.2007 r. Podatnik złożył wniosek do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.

W w/w wniosku podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy wykonując usługę polegającą na:

 • demontażu i ponownym montażu sieci energetycznej niskiego napięcia (remont sieci) zasilającej budynki mieszkalne,
 • demontażu i ponownym montażu przyłączy do budynków mieszkalnych,

powinien zastosować do wyceny brutto stawkę podatku VAT w wysokości 7% czy 22% ?

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w/w usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 7%.

Mając powyższe na uwadze, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego:

Zgodnie z art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą (opodatkowane do 31.12.2007 r. stawką VAT w wysokości 7%), rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie:

 • obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz
 • remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

W myśl art. 146 ust. 3 w/w ustawy przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się:

 1. sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami
 • jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne zaliczane są do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu pod warunkiem, że związane są z budownictwem mieszkaniowym. Dla możliwości zastosowania w stosunku do w/w robót preferencyjnej stawki VAT 7% istotny jest związek wykonywanych robót z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Stwierdzić zatem należy, że realizowana przez podatnika inwestycja polegająca na demontażu i ponownym montażu sieci energetycznej niskiego napięcia (remont sieci) zasilającej budynki mieszkalne, jak również inwestycja polegająca na demontażu i ponownym montażu przyłączy do budynków mieszkalnych, stanowiących część inwestycji objętej jednym zadaniem inwestycyjnym do 31.12.2007 r. podlegają opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, w zakresie w jakim związane są z budownictwem mieszkaniowym.

StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.