Rezydencja podatkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rezydencja podatkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
21
maj

Istota:

Czy w związku z uzyskiwanymi dochodami z działalności gospodarczej wykonywanej w Danii Wnioskodawca podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?

Fragment:

W związku z tym, że w świetle przedstawionych we wniosku informacji, należy Wnioskodawcę uznać za osobę mającą rezydencję podatkową w Polsce, dochody uzyskane przez Niego z działalności gospodarczej prowadzonej w formie zagranicznego zakładu podlegają opodatkowaniu zarówno w Danii, jak i w Polsce, wobec czego, stanowisko zgodnie z którym dochód uzyskany na terytorium Danii, nie podlega opodatkowaniu w Polsce, należało uznać za nieprawidłowe. Końcowo podkreślenia wymaga, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania – właściwy organ – ustali, że przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest odmienny od rzeczywistego, to wydana interpretacja nie będzie chroniła Pana w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

2012
6
lip

Istota:

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, należy rozumieć jako warunek posiadania tzw. rezydencji podatkowej.

Fragment:

Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż posłużenie się przez ustawodawcę omawianym wyrażeniem w treści art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. a) i art. 6 ust. 1 pkt 11a lit. a) należy odczytywać, jako warunek posiadania tzw. rezydencji podatkowej, a nie faktycznego opodatkowania dochodów podatnika.