Rezydencja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rezydencja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Ustalenie obowiązku podatkowego z tytułu dochodu uzyskanego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 4 lipca 2008 r. (data wpływu 11 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego z tytułu dochodów uzyskanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 lipca 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy od dochodów uzyskanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, z którym to krajem mamy ścislejsze powiązania osobiste i gospodarcze, powinniśmy płacić podatek dochodowy w Polsce?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 08.10.1974 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178), Minister Finansów uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie dotyczącej interpretacji prawa podatkowego w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce w związku z przeniesieniem rezydencji podatkowej do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Uzasadnienie Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Podatnicy wyjechali do Stanów Zjednoczonych Ameryki w kwietniu 2002 r. W państwie tym uzyskują dochody i płacą podatki. Od momentu wyjazdu nie uzyskali żadnych dochodów w (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w związku z przeniesieniem miejsca zamieszkania do Zjednoczonego Królestwa należy opodatkować w Polsce dochody uzyskane z pracy w Zjednoczonym Królestwie?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 16 grudnia 1976 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 1978 r., Nr 7, poz. 20), Minister Finansów uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie przeniesienia miejsca zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Uzasadnienie Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż od czerwca 2005 r. Podatniczka przebywa na terytorium Zjednoczonego Królestwa. W tym państwie Podatniczka mieszka i pracuje na rzecz brytyjskiego pracodawcy. W dniu 13.11.2006 r., po roku nieprzerwanego zatrudnienia w (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy dochody osiągnięte z pracy wykonywanej na terytorium Zjednoczonego Królestwa w 2006 r. podlegają opodatkowaniu w Polsce?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 16 grudnia 1976 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 20), Minister Finansów uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie opodatkowania dochodów uzyskiwanych na terytorium Zjednoczonego Królestwa w 2006 r. Uzasadnienie Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż od dnia 15.10.2005 r. Podatnik przebywa na terytorium Zjednoczonego Królestwa. W tym państwie Podatnik pracuje na rzecz brytyjskiego pracodawcy na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony. Podatnik oświadcza, iż posiada ściślejsze (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w Polsce w latach 1985-2006 podlegałem ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 18.12.1972 r. między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1975 r. Nr 31, poz. 163 z późn. zm.) oraz umowy z dnia 14.05.2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90), Minister Finansów uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie dotyczącej interpretacji prawa podatkowego w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w okresie VI 1985 – V 2006. Uzasadnienie Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Podatnik opuścił Polskę w 1985 r., wyjeżdżając (...)

2011
1
maj

Istota:

Przeniosłam rezydencję podatkową do Szwajcarii. Czy w związku z tym podlegam ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień Konwencji z dnia 2 września 1991 r. między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1993 r. Nr 22, poz. 92), Minister Finansów uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku, w sprawie dotyczącej ustalenia obowiązku podatkowego w związku z przeniesieniem rezydencji podatkowej do Szwajcarii. UZASADNIENIE Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Podatniczka do dnia 30.06.2006 r. była zatrudniona na terytorium Polski. W dniu 01.07.2006 r. podjęła pracę w spółce mającej siedzibę w Szwajcarii. Podatniczka świadczy pracę na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony na terytorium Szwajcarii. Podatniczka stwierdza, iż do (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy będę podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce w 2006 r. i w latach następnych, w których będę przebywał i wykonywał pracę w Belgii?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień konwencji z dnia 20.08.2001 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2004 r. Nr 211, poz. 2139), Minister Finansów uznaje stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie dotyczącej ustalenia obowiązku podatkowego w związku z przeniesieniem rezydencji podatkowej do Belgii, za nieprawidłowe w części odnoszącej się do 2006 r., zaś za prawidłowe w pozostałym zakresie. Uzasadnienie Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Podatnik jest obywatelem polskim. Do dnia 31.01.2006 r. wykonywał pracę dla polskiej spółki na terytorium Polski (w Poznaniu). Od dnia 01.02.2006 r. (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy dochody osiągnięte z pracy wykonywanej na terytorium Zjednoczonego Królestwa w 2006 r. podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, jeśli osoba przeniosła tam miejsce zamieszkania?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 16 grudnia 1976 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 1978 r., Nr 7, poz. 20), Minister Finansów uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie przeniesienia miejsca zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Uzasadnienie Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż od dnia 06.02.2006 r. Podatniczka przebywa na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Podatniczka wyjechała do Zjednoczonego Królestwa z zamiarem stałego pobytu, w tym państwie pracuje i kontynuuje naukę w City College w (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy dochody osiągnięte w 2006 r. w Zjednoczonym Królestwie podlegają opodatkowaniu w Polsce, jeśli do Zjednoczonego Królestwa zostało przeniesione miejsce zamieszkania?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 16 grudnia 1976 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 20), Minister Finansów uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie opodatkowania dochodów uzyskiwanych na terytorium Zjednoczonego Królestwa w 2006 r. Uzasadnienie Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż od października 2005 r. Pan X z żoną Panią Y i córką przebywa na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Podatnicy przebywają w Zjednoczonym Królestwie z zamiarem stałego pobytu i uzyskali status rezydentów podatkowych tego (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy dochody uzyskiwane przez Podatnika w Norwegii podlegają opodatkowaniu w Polsce?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 24 maja 1977 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1979 r. Nr 27, poz. 157 z późn. zm.), Minister Finansów uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie dotyczącej interpretacji prawa podatkowego w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce z tytułu dochodów uzyskiwanych na terytorium Norwegii. Uzasadnienie Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik prowadzi w Polsce (...)