Rezerwy na remonty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rezerwy na remonty. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy tworzony przez spółdzielnię mieszkaniową fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych, obciążający koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie spółdzielni, należy naliczyć od wszystkich budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (w tym wbudowane i wolnostojące lokale handlowo-usługowe)?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 165a § 1 w związku z art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie po rozpatrzeniu wniosku złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 10.10.2006r. o pisemną interpretację stosowania prawa podatkowego w części dotyczącej zapytania: Czy tworzony przez spółdzielnię mieszkaniową fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych, obciążający koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie spółdzielni, należy naliczyć od wszystkich budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (w tym wbudowane i wolnostojące lokale handlowo-usługowe)?postanowiłodmówić wszczęcia postępowania w w/w sprawie uzasadnienie Wnioskiem złożonym w tutejszym Urzędzie w dniu 10.10.2006r. Spółdzielnia X wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. We wniosku stwierdzono, że odpisy na (...)