Rewizja nadzwyczajna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rewizja nadzwyczajna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Uchylenie przez Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnięcia organu podatkowego w celu poczynienia dodatkowych ustaleń w przedmiocie faktycznej daty doręczenia spornej decyzji nie może być kwalifikowane jako rażące naruszenie zasady prawdy obiektywnej (art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), jeżeli zastrzeżenia strony co do tej daty nie są oczywiście bezzasadne.

Fragment:

(...) Sąd Najwyższy zważył, co następuje : Rewizja nadzwyczajna jest bezzasadna. Dla uwzględnienia tego szczególnego środka zaskarżenia nie wystarczy bowiem "zwykłe" naruszenie prawa. Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) konstrukcyjną przesłanką rewizji nadzwyczajnej jest postawienie zaskarżonemu orzeczeniu zarzutu rażącego naruszenia prawa lub interesu Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotowa rewizja nadzwyczajna nawet nie próbuje sugerować dopuszczenia się przez NSA w niniejszej sprawie naruszenia interesu RP. Co prawda, wnoszący rewizję nadzwyczajną twierdzi o istnieniu drugiej, alternatywnej przesłanki tego środka, a więc "rażącego" naruszenia prawa, lecz twierdzenie to jest umotywowane nieprzekonywająco, a nawet niekonsekwentnie. W końcowej części uzasadnienia rewizji nadzwyczajnej napisano, że organy podatkowe oceniając w zgodzie z art. 191 ustawy z dnia 29 sierpnia (...)