Republika Południowej Afryki | Interpretacje podatkowe

Republika Południowej Afryki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Republika Południowej Afryki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy i w jaki sposób Wnioskodawczyni powinna się rozliczać z Urzędem Skarbowym za 2010 i 2011 r., jeżeli w zeznaniu podatkowym przedstawiła tylko dochód osiągnięty w Polsce (z Uniwersytetu w Polsce), mając jednocześnie dochód ze stypendium?
2. Czy i w jaki sposób Wnioskodawczyni powinna się rozliczać z Urzędem Skarbowym za 2012 r., jeśli nie osiągnęła w Polsce żadnych dochodów a jedynie pieniądze ze stypendium, a ponadto przebywa w RPA 3,6 roku?
Fragment:
Od dnia przybycia do RPA posiada tymczasową rezydencję i jest traktowana zgodnie z prawem Republiki Południowej Afryki jako student. Nie przysługują Jej z tego tytułu żadne względy. Uniwersytet nie ubezpiecza Wnioskodawczyni na życie, nie opłaca za Nią składek zdrowotnych ani emerytalnych. Nie opłaca za Nią mieszkania, dojazdów do pracy ani nie zapewnia wyżywienia. Zgodnie z prawem RPA posiada wizę, która upoważnia Ją do czasowego przebywania w tym kraju, ale tylko w celu prowadzenia badań na danym uniwersytecie (post-doctoral fellowship research). Prowadzi badania w interesie publicznym. Zgodnie z prawem RPA nie musi odprowadzać podatku od stypendium (the binding class ruling (paragraf 1.4 i 1.5 związany z sekcją 10(1 )(q) of the Income Tax Act, SARS: (załącznik od L do R, pochodzący od Urzędu Skarbowego w RPA, w skrócie SARS)) w ogóle, gdyż stypendyści odbywający staż naukowy po-doktorski są traktowani jak studenci i są zwolnieni z płacenia podatków przez cały okres odbywania stażu naukowego w RPA. Wnioskodawczyni nie jest zatrudniona w RPA. Zgodnie z prawem polskim tj. "Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Południowej Afryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Art. 21, Dz.U. 28, Poz. 124)". powinna odprowadzić podatek od dochodów osiągniętych ze stypendium uzyskanego w RPA i dochodów osiągniętych w Polsce do Urzędu Skarbowego umiejscowionego w Polsce przez okres dwóch lat.
2013
17
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca jest zobowiązany z uzyskanego dochodu z tytułu wykonywanej pracy na rzecz szwajcarskiego podmiotu rozliczać się w Polsce czy w Szwajcarii?
Fragment:
Zainteresowany zmienił wcześniej prezentowane przez siebie stanowisko i wskazał, iż brzmienie art. 15 ust 3 umowy podpisanej między Polską a Republiką Południowej Afryki ma tożsame brzmienie co umowa zawarta między Polską a Konfederacją Szwajcarską, wobec czego należy stwierdzić, iż w tym wypadku miejscem opodatkowania dochodów Zainteresowanego z tytułu pracy najemnej wykonywanej na statku na podstawie wskazanego wyżej kontraktu będzie Republika Południowej Afryki, czyli kraj w którym znajduje się faktyczny zarząd firmy eksploatującej statki. Na potwierdzenie stanowiska Wnioskodawca przywołuje interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Zdaniem Zainteresowanego dochody uzyskiwane przez Niego z tytułu pracy najemnej na podstawie kontraktu między firmą z siedzibą w Szwajcarii, (która nie eksploatuje statków) w przypadku gdy rzeczywistym eksploatatorem statków jest firma siostrzana z siedzibą i faktycznym zarządem w Republice Południowej Afryki, należy rozliczyć właśnie w tym umawiającym się państwie. Stanowi o tym art. 15 ust 3 umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Południowej Afryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 10 listopada 1993 r. (Dz. U. z 1996 r., Nr 28, poz. 124).
2011
1
lip
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.