Reprezentacja spółki | Interpretacje podatkowe

Reprezentacja spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to reprezentacja spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wobec stwierdzonych uchybień, Sąd rozpoznając niniejszą sprawę, nie mógł ocenić postanowienia i decyzji pod kątem przepisów na podstawie których zostały wydane, a mianowicie art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a/ i pkt 11 updop oraz art. 12 ust. 4 updop oraz odnieść się do zarzutów podniesionych w skardze, dotyczących ich naruszenia, ponieważ rozstrzygnięcia organów obu instancji zostały wydane w wyniku złożenia przez Spółkę wadliwego wniosku, który w ten sposób jest nieskuteczny prawnie.
Fragment:
(...) (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako "K.c.", osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie oraz w opartym na niej statucie. Zgodnie z art. 201 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) - dalej "K.s.h." zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Pojęcie reprezentacji obejmuje dokonywanie wszelkich czynności na zewnątrz. Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z działaniem organów, przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników, które dokonywane są "za" bądź "w imieniu spółki" i dotyczy wszelkich spraw związanych z przedmiotem jej działania ze skutkiem na zewnątrz (patrz: Komentarz do art. 201 kodeksu spółek handlowych (Dz.U.00.94.1037), A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Tom I. Komentarz do art. 1-300 k.s.h., LEX, 2007, wyd. V). Złożony do Naczelnika Pierwszego (...)
2011
1
cze

Istota:
1. Czy nieodpłatne przekazanie na własność ww. towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?2.Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług związanych z ww. nieodpłatnym przekazaniem?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie opodatkowania podatku od towarów i usług nieodpłatnego przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy i odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi czynnościami, jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 15 lipca 2005 r. ( złożonym w tut. Urzędzie dnia 15 lipca 2005 r.) Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka w ramach prowadzonej (...)
2011
1
mar

Istota:
Dotyczy skuteczności wniesienia żądania udzielenia interpretacji w sprawie interpretacji prawa podatkowego (reprezentacja spółki)
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 31.03.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 6.04.2005 r., na postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 23.03.2005 r. (znak: PUS.I/423/5/05) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych, uchyla wymienione postanowienie organu I instancji. Pismem z dnia 9.01.2005 r. "K." spółka z o.o. zwróciła się do Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedstawiając stan faktyczny i własne stanowisko w sprawie. Przedmiotowe pismo złożone w Urzędzie w dniu 11.01.2005 r. podpisane zostało (...)
2011
1
lut

Istota:
Jaką cenę można zastosować przekazując wyroby na reklamę w krajach UE ?
Fragment:
(...) W nowej regulacji prawnej ustawodawca w ogóle nie odwołuje się do pojęć „ reprezentacji „ i „ reklamy „ , co oznacza , że od 1 maja 2004 r. zakres opodatkowania czynności , które dotąd mieściły się w tych pojęciach uległ istotnej zmianie .Czynności te mają teraz charakter czynności nieodpłatnych. Te co do zasady nie podlegają opodatkowaniu VAT , za wyjątkiem ściśle określonych sytuacji wskazanych w art. 7 ust 2 i 3 oraz w art. 8 ust .2. Zatem czynności przekazania i zużycia towarów i usług na cele reprezentacji i reklamy , od 1 maja 2004 r muszą być rozpatrywane z uwzględnieniem tych przepisów..W art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz 535 / postanowiono , że nie jest odpłatną dostawą towarów przekazywanie przez podatnika prezentów o małej wartości i próbek , jeżeli ich przekazanie / wręczenie / wiązało się bezpośrednio z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. W (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.