Renta strukturalna | Interpretacje podatkowe

Renta strukturalna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to renta strukturalna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wspólne rozliczenie małżonków
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy rozliczając się wspólnie z małżonką Wnioskodawca ma obowiązek wykazywać w zeznaniu rocznym dochody z tytułu pobierania renty strukturalnej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) spełnia On warunki do łącznego opodatkowania z małżonką. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a, 47c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. renta strukturalna finansowana z funduszy unijnych i budżetu państwa wypłacana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest nieopodatkowana. Wnioskodawca uważa, że: przysługuje Mu prawo do wspólnego rozliczenia dochodów wraz z małżonką, dokonując wspólnego rozliczenia z małżonkiem zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., nie ma On obowiązku w zeznaniu rocznym wykazywać dochodów z tytułu pobieranej renty strukturalnej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, od osiąganych przez nich dochodów.
2014
22
lis

Istota:
Czy Wnioskodawczyni może wspólnie rozliczać się z mężem nie wykazując swojej renty strukturalnej w dochodach?
Fragment:
Wnioskodawczyni natomiast pobiera rentę strukturalną z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i nie dostaje rocznego obliczenia podatku. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni może wspólnie rozliczać się z mężem nie wykazując swojej renty strukturalnej w dochodach... Zdaniem Wnioskodawczyni, wskazanym w uzupełnieniu wniosku, renta strukturalna finansowana z funduszy unijnych i z budżetu państwa, wypłacana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest nieopodatkowana. Dlatego Wnioskodawczyni przysługuje prawo do wspólnego rozliczenia z mężem. Ww. renta nie powinna być wykazywana w zeznaniu podatkowym jako Jej dochód. Jako podstawę prawną Wnioskodawczyni wskazuje art. 6 ust. 2 i art. 21 ust. 1 pkt 46, 47 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Z wnioskiem o łączne opodatkowanie dochodów, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 (...)
2012
6
lip

Istota:
Czy istnieje obowiązek opodatkowania renty strukturalnej wypłacanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
Fragment:
Szczegółowe warunki i tryb udzielania rent strukturalnych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 144, poz. 1191), wydane na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Z przedłożonej decyzji o przyznaniu Pani renty strukturalnej wynika, że finansowana jest ona w: - 80 % z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - 20 % z budżetu państwa. Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż środki otrzymane przez Panią w postaci renty strukturalnej zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych w części finansowanej z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w części finansowanej z budżetu państwa na mocy art. 21 ust. 1 pkt 47c tej samej ustawy. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
2011
1
maj

Istota:
Czy istnieje obowiązek złożenia zeznania w przypadku osiągania dochodów z tytułu renty strukturalnej wypłacanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ?
Fragment:
Szczegółowe warunki i tryb udzielania rent strukturalnych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 144, poz. 1191), wydane na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Przyznawane renty strukturalne maja na celu m.in. zwiększenie efektywności ekonomicznej gospodarstw. Ważnym celem, do którego zmierzają państwa unijne przy pomocy rent strukturalnych jest powiększanie powierzchni gospodarstw rolnych i w efekcie poprawa struktury agrarnej. Środki na te cele pochodzą z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Z przedłożonej decyzji o przyznaniu Panu renty strukturalnej wynika, że finansowana jest ona w: - 80 % z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - 20 % z Budżetu Państwa. Należy zatem stwierdzić, iż środki otrzymane przez Pana w postaci renty strukturalnej zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych w części finansowanej z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, w części zaś finansowanej z budżetu państwa na mocy art. 21 ust. 1 pkt 47 c ustawy.
2011
1
mar

Istota:
Czy od renty strukturalnej finansowanej z Funduszy Unijnych i z Budżetu Państwa, wypłacanej przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powinien być uiszczany podatek oraz, czy przysługuje podatniczce prawo do wspólnego opodatkowania wraz z mężem?
Fragment:
Renty strukturalne przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2003 r. nr 229, poz. 2273 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z 2004 r. nr 114, poz. 1191 ze zm.). Ponieważ renty strukturalne wypłacane przez ARiMR finansowane są w 80% ze Środków Sekcji Gwarancji EFOiGR i w 20% z budżetu państwa stąd przyjąć należy, iż są świadczeniami pomocowymi korzystającymi ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie cyt. w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie wyjaśnia, iż otrzymywanie przez Panią renty strukturalnej nie wyklucza wspólnego opodatkowania się małżonków, jeżeli tylko spełniacie Pani i mąż warunki o których mowa, w przytoczonym na wstępie art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 14b § 1 i 2 w/w Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika (...).
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.