Renta odszkodowawcza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to renta odszkodowawcza. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy renta odszkodowawcza na mocy ugody sądowej przyznana dzieciom po zmarłym ojcu jest zwolniona z podatku dochodowego?

Fragment:

(...) przepisów prawa podatkowego, postanawia uznać za prawidłowe stanowisko strony przedstawione we wniosku . Wnioskiem z dnia 30.12.2005 r. podatnik zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny strona podała, iż na mocy ugody sądowej jej dzieciom po śmierci męża strony została przyznana renta odszkodowawcza. Rentę wypłaca przedsiębiorstwo, w którym zmarły był zatrudniony. Zdaniem strony renta odszkodowawcza wypłacana dzieciom po zmarłym ojcu nie podlega opodatkowaniu . Po analizie stanu faktycznego tut. organ podatkowy uznał, iż strona jest uprawniona do złożenia wniosku o wydanie interpretacji, a w sprawie tej nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W odpowiedzi na zapytanie podatnika należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (...)

2011
1
lut

Istota:

Na mocy Orzeczenia Polsko-Radzieckiej Komisji Mieszanej z dnia 25.11.1971 r.- Sygn. akt Nr xx/x/70, podatnik otrzymuje rentę odszkodowawczą dla osób poszkodowanych przez żołnierzy Wojsk Federacji Rosyjskiej. Renta przyznana została z tytułu obrażeń ciała doznanych w wypadku dnia 26 marca 1963 roku. Początkowo renta przyznana była na czas określony, następnie została przedłużona dożywotnio i podwyższana w latach następnych. Od 1978 roku wypłatę renty przejął ZUS Biuro Rent Zagranicznych.
Czy otrzymana w 2003 i 2004 roku renta odszkodowawcza podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

(...) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wyłączono w 2003 i 2004 roku odszkodowania w postaci renty, otrzymanej na podstawie ugody, jeżeli: - otrzymywane są na podstawie przepisów prawa cywilnego, - poszkodowany w wyniku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. Otrzymana przez podatnika renta odszkodowawcza jest następstwem wypadku, który sprawił, iż zwiększyły się jego potrzeby i zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, a jej wypłata dokonywana jest przez Biuro Rent Zagranicznych w związku z ugodą zawartą w te sprawie. Ma ona również podstawę prawną w treści art. 444 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zgodnie z którym, jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej (...)