Renta alimentacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to renta alimentacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowanie przychodów z renty alimentacyjnej

Fragment:

(...) zmiany mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2007 r. W związku z powyższym, zwolnieniem o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęte są uzyskane po 1 stycznia 2007 r. alimenty na rzecz innych osób, pod warunkiem, że są zasadzone przez sąd oraz ich wysokość nie może przekroczyć miesięcznie kwoty 700 zł. Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że na rzecz Wnioskodawczyni została zasądzona renta alimentacyjna w wysokości 2500 zł, która stanowi Jej jedyne źródło dochodu. Tak więc do wysokości 700 zł miesięcznie ww. świadczenie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, a nadwyżka w kwocie 1800 zł podlega opodatkowaniu tym podatkiem jako przychód z innych źródeł. W związku z tym przychód ten winien być wykazany w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym, składanym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy renta alimentacyjna na rzecz małoletnich dzieci, wypłacana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe od 2004 roku z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) sprawcy wypadku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

(...) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)sprawcy wypadku w związku ze śmiertelnym wypadkiem samochodowym ojca dzieci małoletnich (..) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.Powyższe odszkodowanie wypłacone zostało na podstawie zawartej pomiędzy stronami ugody przed sądem w związku z art. 446 § 2 ustawy Kodeks cywilny. Stanowisko podatnika: W złożonym zapytaniu opiekun prawny przedstawił swoje stanowisko, w którym stwierdza, iż ww. renta alimentacyjna podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa: W odpowiedzi na powyższe tut. Organ podatkowy wyjaśnia, co następuje:Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26.07.1991 rok o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 , poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z (...)