Renta alimentacyjna | Interpretacje podatkowe

Renta alimentacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to renta alimentacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie przychodów z renty alimentacyjnej
Fragment:
(...) zmiany mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2007 r. W związku z powyższym, zwolnieniem o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęte są uzyskane po 1 stycznia 2007 r. alimenty na rzecz innych osób, pod warunkiem, że są zasadzone przez sąd oraz ich wysokość nie może przekroczyć miesięcznie kwoty 700 zł. Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że na rzecz Wnioskodawczyni została zasądzona renta alimentacyjna w wysokości 2500 zł, która stanowi Jej jedyne źródło dochodu. Tak więc do wysokości 700 zł miesięcznie ww. świadczenie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, a nadwyżka w kwocie 1800 zł podlega opodatkowaniu tym podatkiem jako przychód z innych źródeł. W związku z tym przychód ten winien być wykazany w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym, składanym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy renta alimentacyjna na rzecz małoletnich dzieci, wypłacana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe od 2004 roku z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) sprawcy wypadku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
Fragment:
(...) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)sprawcy wypadku w związku ze śmiertelnym wypadkiem samochodowym ojca dzieci małoletnich (..) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.Powyższe odszkodowanie wypłacone zostało na podstawie zawartej pomiędzy stronami ugody przed sądem w związku z art. 446 § 2 ustawy Kodeks cywilny. Stanowisko podatnika: W złożonym zapytaniu opiekun prawny przedstawił swoje stanowisko, w którym stwierdza, iż ww. renta alimentacyjna podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa: W odpowiedzi na powyższe tut. Organ podatkowy wyjaśnia, co następuje:Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26.07.1991 rok o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 , poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.