Renowacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to renowacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Parafia nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z renowacja obiektu.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 4 października 2010r. (data wpływu 7 października 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „…” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 października 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów (...)

2011
1
wrz

Istota:

Parafia nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z renowacją kościoła.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2011r. (data wpływu 11 stycznia 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „…” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 stycznia 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości (...)

2011
1
lip

Istota:

Fundacja nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z pracami budowlano-renowacyjnymi w zamku.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2009r. (data wpływu 28 sierpnia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT w związku realizacją projektu pn. „Zamek -centrum sztuki i rzemiosła dawnego” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 sierpnia 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od (...)

2011
1
lip

Istota:

Gmina nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z renowacja kompleksu zamkowego.

Fragment:

(...) jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „Renowacja kompleksu zamkowego obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zwraca się o potwierdzenie, iż prawidłowe jest jego stanowisko w sprawie opodatkowania podatkiem VAT robót budowlanych i zwolnienia z tego podatku prac konserwatorskich, wykonywanych w ramach realizacji remontu elewacji zabytkowego kościoła.

Fragment:

(...) U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 16.01.2006 r, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie jest prawidłowe. Podatnik wykonuje roboty, których przedmiotem jest renowacja i odtworzenie elementów architektonicznych elewacji kościoła (wraz z wieżą) wpisanego do rejestru zabytków. Część wykonywanych prac mieści się w grupowaniu PKWiU 45 "Roboty budowlane", a część w grupowaniu PKWiU 92.52.12-00.00 "Usługi ochrony zabytków". Dla tak rozróżnionych rodzajów robót obowiązuje inna stawka podatku VAT: roboty budowlane - 22 %, roboty konserwatorskie i restauracyjne - zwolnione od podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy. W piśmie (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zwraca się z pytaniem: Czy prowadzone prace konserwatorskie, wykonywane w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, mogą być zwolnione z podatku VAT? Zdaniem podatnika zakres i charakter wykonywanych robót w pełni wyczerpuje cechy, które są właściwe dla grupowania PKWiU 92.52.12 - 00.00 co uprawnia do zwolnieniu z podatku VAT jako usługi ochrony zabytków - na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o PTU.

Fragment:

(...) Nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 19.10.2005r, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie jest nieprawidłowe. Podatnik wykonuje roboty, których przedmiotem jest renowacja i odtworzenie elementów architektonicznych elewacji kościoła (wraz z wieżą) wpisanego do rejestru zabytków. Zakres tych prac został szczegółowo opisany w załączonym do wniosku "Programie prac konserwatorskich" i ma na celu poprawę stanu technicznego zabytkowego kościoła jak i jego wizerunku estetycznego. Całość została zatwierdzona przez służby konserwatorskie decyzją z dnia 27.06.2005 r. w której określono planowane prace jako "remont elewacji kościoła", oraz (...)

2011
1
lut

Istota:

Zapytanie podatnika dotyczy opodatkowania robót konserwatorskich,w związku z przygotowaniem inwestycji renowacji zabytkowych ołtarzy.

Fragment:

(...) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), wprowadza na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 usługi zwolnione od podatku VAT. Wykaz usług zwolnionych został określony w załączniku Nr 4 do ustawy. W pozycji Nr 11 załącznika Nr 4 wymienione zostały min. usługi oznaczone w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług symbolem ex 92. Oznaczenie "ex" oznacza, iż zwolnienie dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania. Tym samym z podatku VAT zostały zwolnione usługi związane z kulturą, objęte grupowaniem PKWiU 92, za wyjątkiem usług wyraźnie wymienionych w załączniku.Do usług związanych z kulturą należą między innymi „Usługi ochrony zabytków" (PKWiU 92.52.12-00.00). Ponieważ usługi te nie zostały wyłączone ze zwolnienia, ich świadczenie jest zwolnione od podatku od towarów i usług. (...)