Renowacja | Interpretacje podatkowe

Renowacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to renowacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Parafia nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z renowacja obiektu.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 4 października 2010r. (data wpływu 7 października 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „…” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 października 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów (...)
2011
1
wrz

Istota:
Parafia nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z renowacją kościoła.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2011r. (data wpływu 11 stycznia 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „…” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 stycznia 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości (...)
2011
1
wrz

Istota:
Fundacja nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z pracami budowlano-renowacyjnymi w zamku.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2009r. (data wpływu 28 sierpnia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT w związku realizacją projektu pn. „Zamek -centrum sztuki i rzemiosła dawnego” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 sierpnia 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od (...)
2011
1
lip

Istota:
Gmina nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z renowacja kompleksu zamkowego.
Fragment:
(...) jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „Renowacja kompleksu zamkowego obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z (...)
2011
1
lip

Istota:
Podatnik zwraca się o potwierdzenie, iż prawidłowe jest jego stanowisko w sprawie opodatkowania podatkiem VAT robót budowlanych i zwolnienia z tego podatku prac konserwatorskich, wykonywanych w ramach realizacji remontu elewacji zabytkowego kościoła.
Fragment:
(...) U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 16.01.2006 r, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie jest prawidłowe. Podatnik wykonuje roboty, których przedmiotem jest renowacja i odtworzenie elementów architektonicznych elewacji kościoła (wraz z wieżą) wpisanego do rejestru zabytków. Część wykonywanych prac mieści się w grupowaniu PKWiU 45 "Roboty budowlane", a część w grupowaniu PKWiU 92.52.12-00.00 "Usługi ochrony zabytków". Dla tak rozróżnionych rodzajów robót obowiązuje inna stawka podatku VAT: roboty budowlane - 22 %, roboty konserwatorskie i restauracyjne - zwolnione od podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy. W piśmie (...)
2011
1
mar

Istota:
Podatnik zwraca się z pytaniem: Czy prowadzone prace konserwatorskie, wykonywane w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, mogą być zwolnione z podatku VAT? Zdaniem podatnika zakres i charakter wykonywanych robót w pełni wyczerpuje cechy, które są właściwe dla grupowania PKWiU 92.52.12 - 00.00 co uprawnia do zwolnieniu z podatku VAT jako usługi ochrony zabytków - na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o PTU.
Fragment:
(...) Nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 19.10.2005r, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie jest nieprawidłowe. Podatnik wykonuje roboty, których przedmiotem jest renowacja i odtworzenie elementów architektonicznych elewacji kościoła (wraz z wieżą) wpisanego do rejestru zabytków. Zakres tych prac został szczegółowo opisany w załączonym do wniosku "Programie prac konserwatorskich" i ma na celu poprawę stanu technicznego zabytkowego kościoła jak i jego wizerunku estetycznego. Całość została zatwierdzona przez służby konserwatorskie decyzją z dnia 27.06.2005 r. w której określono planowane prace jako "remont elewacji kościoła", oraz (...)
2011
1
mar

Istota:
Zapytanie podatnika dotyczy opodatkowania robót konserwatorskich,w związku z przygotowaniem inwestycji renowacji zabytkowych ołtarzy.
Fragment:
(...) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), wprowadza na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 usługi zwolnione od podatku VAT. Wykaz usług zwolnionych został określony w załączniku Nr 4 do ustawy. W pozycji Nr 11 załącznika Nr 4 wymienione zostały min. usługi oznaczone w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług symbolem ex 92. Oznaczenie "ex" oznacza, iż zwolnienie dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania. Tym samym z podatku VAT zostały zwolnione usługi związane z kulturą, objęte grupowaniem PKWiU 92, za wyjątkiem usług wyraźnie wymienionych w załączniku.Do usług związanych z kulturą należą między innymi „Usługi ochrony zabytków" (PKWiU 92.52.12-00.00). Ponieważ usługi te nie zostały wyłączone ze zwolnienia, ich świadczenie jest zwolnione od podatku od towarów i usług. (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Renowacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.