Remont samochodu ciężarowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to remont samochodu ciężarowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Pytanie dotyczy kwestii dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze VAT wystawionej w związku z naprawą powypadkową samochodu.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 26.07.2005r. uzupełniony w dniu 17.10.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze VAT wystawionej w związku z naprawą powypadkową samochodu, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów: postanawia - uznać stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Strona rozpoczęła ponownie prowadzenie działalności gospodarczej od 01.05.2005r. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Strona zawarła umowę z Firmą XY dotyczącą leasingu samochodu. W maju 2005r. w/w samochód został uszkodzony w wyniku wypadku drogowego. Warsztat samochodowy naprawiający samochód wystawił Stronie (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego od naprawy i zakupu części składowych do samochodów ciężarowych, będących środkami trwałymi firmy,przy braku posiadania dla tych pojazdów odpisu ze świadectwa homologacji?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.06.2004r.(uzupełnine pismem z dnia 25.062004r) w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim informuje, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych napraw i zakupu części zamiennych do samochodów ciężarowychbez homologacji pod warunkiem spełnienia przez niego przesłanek, określonych w art.88 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr.54 poz.535). Przepis art.88 ust.1 pkt.2 cyt.ustawy stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania (...)

2011
1
sty

Istota:

Jak opodatkować podatkiem VAT sprzedaż autokaru używanego w następującym stanie faktycznym. Moja firma nabyła na podstawie umowy sprzedaży za cenę 20 tys. zł autokar do remontu kapitalnego. Dokonałem remontu za kwotę 15 tys. zł doprowadzając autokar do pełnej sprawności technicznej. Obecnie zamierzam sprzedać przedmiotowy samochód za cenę nabycia powiększoną o koszty remontu. Jakąkwotę opodatkować podatkiem VAT?

Fragment:

(...) W zarysowanej sytuacji - zakup autokaru do remontu od osoby nie będącej podatnikiem podatku od towarów i usług (umowa kupna sprzedaży bez faktury handlowej) za kwotę 20 tys. zł, następnie po dokonanym remoncie (nakłady w wysokości 15 tys. zł) sprzedaż autokaru. Przy czym jak zaznaczono w piśmie , podatnik wyraża intencję opodatkowania wyłącznie należności stanowiącej przyrost wartości samochodu. Dla opisanej sytuacji faktycznej właściwe unormowania w zakresie opodatkowania sprzedaży przewidują przepisy art. 120 ustawy z dnia 11 marcca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz, 535) stanowiący o szczególnych procedurach w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. Przy czym, zgodnie z przepisem art. 174 ustawy (przepisy przejściowe i końcowe) procedury te mogą być stosowane w stosunku do towarów nabytych (importowanych) po 30 kwietnia 2004 r.W sytuacji gdy zakup dotyczy towaru (...)