Remanent początkowy | Interpretacje podatkowe

Remanent początkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to remanent początkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w sytuacji, w której wartość otrzymanych towarów handlowych nie będzie stanowić kosztów uzyskania przychodów jako remanent początkowy, należy zachować się analogicznie przy sporządzaniu remanentu końcowego - również wycenić te towary i nie uwzględniać ich wartości przy ustalaniu dochodu rocznego?
Fragment:
(...) zwolnioną od podatku od towarów i usług... Czy w wyżej opisanej sytuacji z tytułu przekazania samochodu osobowego na potrzeby osobiste podatnika nie powstaje przychód... Wnioskodawca w złożonym w dniu 21 marca 2012 r. uzupełnieniu wniosku zrezygnował z pytania oznaczonego nr 1 oraz przeformułował ww. pytania, zadając trzy następujące zapytania, tj.: Czy w sytuacji, w której wartość otrzymanych towarów handlowych nie będzie stanowić kosztów uzyskania przychodów jako remanent początkowy, należy zachować się analogicznie przy sporządzaniu remanentu końcowego - również wycenić te towary i nie uwzględniać ich wartości przy ustalaniu dochodu rocznego... Czy w przypadku - wchodzących w skład będących przedmiotem darowizny przedsiębiorstwa - sprzedaży samochodu ciężarowego oraz wycofania samochodu z działalności gospodarczej w celu wykorzystywania go na potrzeby osobiste podatnika samochodu osobowego mamy do czynienia z czynnością zwolnioną od (...)
2012
22
cze

Istota:
W jaki sposób zaewidencjonować surowce do produkcji, które również otrzyma w darowiźnie?
Fragment:
(...) zaewidencjonować surowce do produkcji, które Wnioskodawca otrzyma w drodze darowizny... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, surowce do produkcji pieczywa, które otrzyma w darowiźnie zamierza wprowadzić do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w pozycji uwagi przez co nie zaliczać ich do kosztów uzyskania przychodu, jednakże ww. surowce staną się własnością Wnioskodawcy, dlatego też zamierza je ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako remanent początkowy i uwzględnić go przy ustalaniu dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Na tle przestawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy towary handlowe wniesione do spółki jawnej jako część aportu, którego przedmiotem było przedsiębiorstwo, stanowić będą remanent początkowy w tej spółce dla potrzeb rozliczenia rocznego dochodu ?
Fragment:
(...) dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego. W aspekcie powyższego – w świetle przedstawionego stanu faktycznego – uznać należy, że skoro rozpoczęcie działalności nastąpiło w dniu 22.01.2007r, to na ten dzień spółka miała obowiązek sporządzenia remanentu. Zatem towar handlowy wniesiony aportem przez wspólnika winien być objęty spisem z natury sporządzonym na dzień rozpoczęcia działalnościi wykazany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako remanent początkowy.Wartość towarów handlowych objętych spisem z natury i wykazanych w księdze przychodów i rozchodów będzie miała wpływ na ustalenie dochodu spółki za rok 2007. A zatem stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku jest prawidłowe. Powyższa interpretacja odnosi się jedynie do stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień złożenia wniosku.Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, powyższa (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.