Remanent końcowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to remanent końcowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy można szacunkowo wycenić wartość remanentu towarów na dzień 31 grudnia 2004r., jeżeli z powodu bezprawnego zajęcia nieruchomości nie było dostępu do magazynu?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku ........ z dnia 10.02.2005 r., który wpłynął do tutejszego organu 16.02.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie szacunkowego określenia wartości spisu z natury na dzień 31.12.2004 r. stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku, uzupełnionym pismami z 09.03.2005 r. i 21.03.2005 r., jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. U z a s a d n i e n i e W dniu 06.11.2004 r. zawarła Pani przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości składającej się z działek gruntu oraz budynków, w których była prowadzona działalność gospodarcza – ośrodek wypoczynkowy. Wydanie nieruchomości przez sprzedającego nastąpiło 15.11.2004 r. i na ten dzień sporządzono spis z natury. W okresie od 16.11.2004 (...)