Rekompensowanie strat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rekompensowanie strat. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Zapytanie Pana dotyczy postępowania w sprawie odliczania straty działalności gospodarczej za lata ubiegłe przy wyborze opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14 a i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn. zm./ stanowisko dotyczące zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawionej we wniosku z dnia21.04.2006r. (data wpływu 25.04.2006r) uznaję za prawidłowe. UZASADNIENIE Zapytanie Pana dotyczy postępowania w sprawie odliczania straty działalności gospodarczej za lata ubiegłe przy wyborze opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Zdaniem strony:Firma,, X w latach ubiegłych prowadziła działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Za lata 2000-2003 wykazała stratę, która może być odliczana do końca 2007r. Od 2006r jest Pan opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego i płaci zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów.Zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 20 listopada 1998r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów przychodów osiąganych przez osoby (...)