Rekompensata kosztów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rekompensata kosztów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany w 2004 r. z tytułu częściowej rekompensaty kosztów podróży związanych z pełnieniem obowiązków społecznego korespondenta GUS?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pana pismo z dnia 12.08.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 7.10.2004 r.), uzupełnione odrębnym pismem z dnia 13.10.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania uzyskanego w 2004 r. przychodu z tytułu częściowej rekompensaty kosztów podróży związanych z pełnieniem obowiązków społecznego korespondenta GUS, informuje jak niżej: Zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r. opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl (...)

2011
1
sty

Istota:

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowana winna być działalności szkoleniowo-doradcza, mająca na celu ograniczenie bezrobocia oraz rozwój przedsiębiorczości, finansowana w 75% ze środków Unii Europejskiej Phare oraz w 25 % ze środków budżetowych ?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 z 2004 roku) stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych w przepisach ustawy oraz w rozporządzeniach wykonawczych, jako opodatkowane obniżoną stawką lub jako zwolnione od opodatkowania. W art. 43 ust. 1 pkt 1 tej ustawy jako zwolnione od opodatkowania wymienione zostały usługi zawarte w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku tym pod pozycją 9 wymienione zostały sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU ex 80 – usługi w zakresie edukacji. Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 97, poz. 970 z 2004 roku ze zmianami), obniżone zostały stawki podatku do 0% przy świadczeniu usług przez zarejestrowanych podatników, nabywanych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, jeżeli zawarta została pisemna (...)