Rekompensata kosztów | Interpretacje podatkowe

Rekompensata kosztów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rekompensata kosztów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany w 2004 r. z tytułu częściowej rekompensaty kosztów podróży związanych z pełnieniem obowiązków społecznego korespondenta GUS?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pana pismo z dnia 12.08.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 7.10.2004 r.), uzupełnione odrębnym pismem z dnia 13.10.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania uzyskanego w 2004 r. przychodu z tytułu częściowej rekompensaty kosztów podróży związanych z pełnieniem obowiązków społecznego korespondenta GUS, informuje jak niżej: Zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r. opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl (...)
2011
1
lut

Istota:
Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowana winna być działalności szkoleniowo-doradcza, mająca na celu ograniczenie bezrobocia oraz rozwój przedsiębiorczości, finansowana w 75% ze środków Unii Europejskiej Phare oraz w 25 % ze środków budżetowych ?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 z 2004 roku) stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych w przepisach ustawy oraz w rozporządzeniach wykonawczych, jako opodatkowane obniżoną stawką lub jako zwolnione od opodatkowania. W art. 43 ust. 1 pkt 1 tej ustawy jako zwolnione od opodatkowania wymienione zostały usługi zawarte w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku tym pod pozycją 9 wymienione zostały sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU ex 80 – usługi w zakresie edukacji. Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 97, poz. 970 z 2004 roku ze zmianami), obniżone zostały stawki podatku do 0% przy świadczeniu usług przez zarejestrowanych podatników, nabywanych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, jeżeli zawarta została pisemna (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.