ITPP1/4512-132/16/BK | Interpretacja indywidualna

W związku z brzmieniem przepisów art. 96 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość: czy w takim stanie prawnym może zarejestrować się jako podatnik VAT czynny bądź być rolnikiem ryczałtowym, w sytuacji gdy małżonek, który w dalszym ciągu będzie prowadził działy specjalne produkcji rolnej jest już zarejestrowanym podatnikiem VAT?
ITPP1/4512-132/16/BKinterpretacja indywidualna
  1. rejestracja
  2. zwolnienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Zgłoszenie rejestracyjne
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2015 r. (data wpływu dnia 23 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do rejestracji jako podatnik VAT czynny lub możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku jako rolnik ryczałtowy w przypadku prowadzenia samodzielnie działalności w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do rejestracji jako podatnik VAT czynny lub możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku jako rolnik ryczałtowy w przypadku prowadzenia samodzielnie działalności w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Jest Pani żoną rolnika ryczałtowego prowadzącego działy specjalnej produkcji rolnej. Dla tych celów mąż jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Od początku małżeństwa została ustanowiona rozdzielność majątkowa i obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej, polegający na tym, że każdy z małżonków zachowuje majątek nabyty przed zwarciem umowy, jak i majątek nabyty później, zarządza samodzielnie majątkiem, stosownie do treści art. 51 i art. 511 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Mąż prowadzi działy specjalne produkcji rolnej w dwóch miejscach. W przyszłości mąż zamierza przekazać Pani do nieodpłatnego korzystania i pobierania pożytków jedną z nieruchomości, gdzie planuje Pani samodzielnie prowadzić działalność również w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, którą obecnie prowadzi mąż. Planuje Pani zarejestrować się jako podatnik VAT, dla celów tej działalności albo zostać odrębnym rolnikiem ryczałtowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W związku z brzmieniem przepisów art. 96 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość: czy w takim stanie prawnym może zarejestrować się jako podatnik VAT czynny bądź być rolnikiem ryczałtowym, w sytuacji gdy małżonek, który w dalszym ciągu będzie prowadził działy specjalne produkcji rolnej jest już zarejestrowanym podatnikiem VAT...

Pani zdaniem, przepisy art. 96 ust. 2 ustawy o VAT w sposób szczególny i specyficzny dla osób prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne formułują, kto może korzystać ze statusu podatnika podatku od towarów i usług. Wskazują one, iż w odniesieniu do wspólnego gospodarstwa rolnego podatnikiem VAT jest tylko jedna wskazana osoba. W związku z zawartą przed ślubem umową o wyłączenie wspólności majątkowej, ustanawiającą rozdzielność majątkową obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej, polegający na tym, że każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem, umowy jak i majątek nabyty później oraz każdy z osobna zarządza samodzielnie swoim majątkiem, stosownie do treści 51 i art. 511 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Nie jest więc Pani współwłaścicielem gospodarstwa rolnego. Jedynym właścicielem gospodarstwa jest mąż, który ma status podatnika VAT z tytułu prowadzenia działalności rolniczej. Oddanie Pani do nieodpłatnego użytkowania i możliwość czerpania korzyści z wydzielonej części tego gospodarstwa męża nie będzie decydować o tym, że Pani wraz z mężem będą współwłaścicielami gospodarstwa rolnego, bowiem będzie to w dalszym ciągu odrębna własność. W związku z powyższym art. 96 ust. 2 ustawy o VAT nie dotyczy tej sytuacji i może być Pani odrębnym od męża podatnikiem VAT, bądź rolnikiem ryczałtowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska nr 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.