US36/AEI/401/234/04/MŚ | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Jaki jest zakres danych potrzebnych do zarejestrowania podmiotu niemieckiego jako podatnika VAT w Polsce?

US36/AEI/401/234/04/MŚ

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług
  2. rejestracja osób zagranicznych
  1. Ewidencja i identyfikacja podatników (NIP) -> Przepisy ogólne -> Rejestracja

W celu zarejestrowania podmiotu niemieckiego jako podatnika VAT w Polsce należy złożyć kompletnie wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną formularze NIP-2, VAT-R oraz w przypadku dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-RUE.

Do w/w druków należy dołączyć uwierzytelnione lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających informacje objęte zgłoszeniem, w szczególności: - umowę spółki; - wyciąg z rejestru spółek;- potwierdzenie: numeru identyfikacji podatkowej w Niemczech, numeru konta bankowego założonego w Polsce, miejsc prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, przechowywania dokumentacji rachunkowej w Polsce, dokonania opłaty skarbowej w wysokości 152 zł. uiszczonej od potwierdzenia zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług; - w przypadku, gdy firma ustanowiła pełnomocnika – pełnomocnictwo.

Załączane dokumenty winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług
PUS.II/443/148/2004 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.