Rejestracja czasowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rejestracja czasowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT zapłaconego w Polsce i udokumentowanego fakturami VAT – lecz otrzymanymi jeszcze przed dniem rejestracji Spółki dla celów VAT w Polsce?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 17 sierpnia 2009r. (data wpływu 9 października 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w fakturach VAT otrzymanych przed dniem rejestracji - jest prawidłowe. UZASADNIENEI W dniu 9 października 2009r. został złożony ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w (...)

2011
1
lut

Istota:

Rejestracja czasowa samochodu a obowiązek wynikający z treści przepisu art. 80 ustawy o podatku akcyzowym.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie przepisu art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych z dnia 14.03.2005r. UZASADNIENIE W dniu 15.03.2005r. do kancelarii Urzędu Celnego w Gdańsku wpłynął wniosek Strony o udzielenie pisemnej informacji odnośnie stosowania przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz. 257 z późn. zm.). Zgodnie ze stanem faktycznym opisanym we wniosku, Strona zakupiła samochód osobowy w jednym z krajów członkowskich UE, a następnie, po złożeniu deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego i opłaceniu akcyzy, dokonała rejestracji ww. samochodu, otrzymując pozwolenie czasowe. Samochód ten został następnie odsprzedany innej osobie krajowej. W odpowiedzi na zapytanie (...)