Regulamin gry | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to regulamin gry. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Zapytanie Podatnika dotyczyło możliwości obniżenia podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego powstałego w związku z wykonywaniem czynności nie podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz opodatkowanych tym podatkiem związanych z organizowaniem zakładów bukmacherskich.

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, po dokonaniu weryfikacji postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 15.03.2005r. nr 1472/RPP1/443-157/05/AW, dotyczącego udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego powstałego w związku z wykonywaniem czynności nie podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz opodatkowanych tym podatkiem, wydanego na wniosek Spółki "T", Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia - uchylić w całości postanowienie organu pierwszej instancji. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 15.02.2005r. (uzupełnionym pismem z dnia 9.03.05r.), Spółka wystąpiła w trybie art. 14a § 1 w/w ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa o (...)

2011
1
mar

Istota:

Zapytanie dotyczyło potwierdzenia istnienia obowiązku w zakresie podatku od towarów i usług opodatkowania czynności polegającej na pobraniu opłaty od grającego w zakłady bukmacherskie (tj. 10% kwoty całego obrotu, która stanowi koszty zawarcia zakładu).

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, po dokonaniu weryfikacji postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 28.01.2005r. nr 1472/RPP1/443-55/05/RO, dotyczącego udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązku w podatku od towarów i usług opodatkowania czynności polegającej na pobraniu opłaty od grającego (tj. 10% kwoty całego obrotu, która stanowi koszty zawarcia zakładu), wydanego na wniosek Spółki "T", Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia - uchylić w całości postanowienie organu pierwszej instancji. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 30.12.04r., Spółka wystąpiła w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 - tekst jednolity) o udzielenie pisemnej interpretacji co do (...)