Regulacja ustawowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to regulacja ustawowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Podatnik pyta o możliwość odliczenia podatku naliczonego od importu towarów, który nastąpił przed zmianą ustawy o podatku od towarów i usług ?

Fragment:

(...) Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka w kwietniu 2004 r. dokonała importu towarów z ówczesnego terytorium Wspólnoty Europejskiej. Towar został odprawiony przed 1 maja 2004, a dokumenty celne, wystawione wcześniej, Spółka otrzymała po tej dacie lub też dokumenty celne zostały wystawione i przekazane Spółce po 1 maja. Pytanie Spółki dotyczy możliwości odliczenia w maju podatku naliczonego z tytułu importu. Zgodnie z treścią art. 170 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) za import towarów uważa się również wykorzystanie (wprowadzenie do wolnego obrotu) po dniu 30 kwietnia 2004 r., na terytorium kraju, przez podatnika lub każdy inny podmiot nie będący podatnikiem, towarów dostarczonych im przed dniem 1 maja 2004 r. na terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem lub terytorium nowych państw członkowskich, jeżeli: 1) przed dniem 1 maja 2004 r. do dostawy tych towarów na terytorium Wspólnoty przed (...)