Reforma rolna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to reforma rolna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
1
paź

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości.

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że nieruchomość ziemska Kosemin została przejęta na cele reformy rolnej. Wywłaszczona została na podstawie dekretu PKWN o reformie rolnej z dnia 6 września 1944 r. Właścicielem nieruchomości był Jan Tadeusz T., dziadek męża Wnioskodawczyni i dziadek Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni jest spadkobierczynią pierwotnego właściciela, któremu odebrano nieruchomość w czasie reformy rolnej. Data śmierci Jana Tadeusza T. (właściciela) - 11 czerwca 1974 r. Data śmierci Jana Stefana T. (syna właściciela) - 30 kwietnia 2008 r. Właściciel Jan Tadeusz T. w związku małżeńskim miał troje dzieci, córkę Bronisławę z męża N., córkę Sabinę z męża B. i Jana Stefana T. Jan Stefan T. w związku małżeńskim miał, córkę Krystynę A. i syna Ryszarda T., którego Wnioskodawczyni jest żoną. Jan Stefan T. po swoim ojcu Janie Tadeuszu T. przeprowadził postępowanie spadkowe w sądzie w dniu 29 maja 1992 r., gdzie jest spadkobiercą majątku K. w 1/3 części, córka Bronisława 1/3 części i 1/3 części syn Seweryn Bożym po zmarłej matce Sabinie B. Jan Stefan T. sporządził testament w 2005 r. na 1/3 część swojego majątku i 30 kwietnia 2008 r. zmarł i zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe w dniu 11 lipca 2008 r. w Sądzie Rejonowym po Janie Stefanie T., gdzie nabyli spadek jego dzieci, jak wyżej, tj. syn Ryszard Szczepan T. w części 1/4, synowa Jadwiga Urszula T. w części 1/4, córka Krystyna A. w części 1/2.