Reasekuracja bierna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to reasekuracja bierna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
22
sty

Istota:

Skutki podatkowe dotyczące reasekuracji biernej

Fragment:

Wynika to z następujących przesłanek: poniesienie kosztów reasekuracji, w wyniku scedowania na reasekuratora części ryzyka ubezpieczeniowego, warunkuje zabezpieczenie źródeł przychodów X i nie ma na celu uzyskania przychodu podatkowego z tytułu reasekuracji biernej. Wynika to z faktu, iż poprzez zawarcie umów reasekuracji biernej, X zabezpiecza swoją pozycję finansową i ogranicza ekspozycję na ryzyko wypłaty w przyszłości znaczących odszkodowań z tytułu wystąpienia dużych szkód (np. katastroficznych); poprzez mechanizm reasekuracji biernej, reasekurator partycypuje w kosztach odszkodowań wspierając tym samym wypłacalność i sytuację finansową reasekurowanego. Innymi słowy, udział reasekuratora w wypłacanych odszkodowaniach służy wzmocnieniu sytuacji finansowej reasekurowanego i stabilnemu prowadzeniu działalności ubezpieczeniowej, zapewniając tym samym zachowanie źródła przychodów. Jest to tzw. finansowa funkcja reasekuracji, będąca skutkiem udostępniania cedentom części kapitałów i środków finansowych reasekuratorów. Dodatkowo, należy zwrócić uwagę, iż z punktu widzenia X pożądanym stanem jest, aby przychód z tytułu umów reasekuracji biernej co do zasady nie wystąpił, zasadniczo wystąpienie przychodu z tytułu reasekuracji biernej oznacza, że miała miejsce szkoda, z tytułu której X musiało wypłacić odszkodowanie, a kwoty odszkodowań są z reguły wyższe od udziału (...)