Radio-taxi | Interpretacje podatkowe

Radio-taxi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to radio-taxi. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w świetle obowiązujących obecnie przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług świadczenie przez Zrzeszenie zgodnie ze statutem bezpłatnie na rzecz członków- taksówkarzy, usługi zakwalifikowanej do grupowania PKWiU 63.21.25-00-10 „Obsługa centrali wzywania radio-taxi”, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Przy czym należy mieć na uwadze, że członkowie ww. organizacji wnoszą na jej rzecz wyłącznie składki z tytułu członkostwa na podstawie statutu i odrębnych przepisów dot. Zrzeszeń, a więc na podstawie innego tytułu prawnego.
Fragment:
(...) tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług. Zatem tut. organ podatkowy nie dokonywał oceny poprawności przedstawionych przez Wnioskodawcę klasyfikacji statystycznych. W związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono przy założeniu, że podana klasyfikacja jest prawidłowa. Reasumując, w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług świadczone przez Zrzeszenie usługi zakwalifikowane do grupowania PKWiU 63.21.25-00-10 „Obsługa centrali wzywania radio-taxi” podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 22%. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie należy uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym. Na mocy ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 888), (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy usługa centrali używania radio-taxi podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
Fragment:
(...) nie mają również zastosowania przepisy art.8 ust.2 ustawy PTU regulujące opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usług. W przedmiotowej sprawie należy uznać, że czynności których dotyczy zapytanie wykonywane nieodpłatnie, na mocy statutu czynności wykonywane na rzecz własnych członków, wchodzą w zakres działań Zrzeszenia, a więc są związane z prowadzoną działalnością. Zatem świadczone bezpłatnie przez Zrzeszenie na rzecz swoich członków usługi centrali wzywania radio-taxi sklasyfikowane wg symbolu PKWiU 63.21.25-00-10 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym przedstawione przez podatnika stanowisko w złożonym dnia 28.09.2005r. wniosku jest prawidłowe. Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji. (...)
2011
1
mar

Istota:
Dotyczy zakwalifikowania telewizora wykorzystywanego w działalności gospodarczej (zamontowany w pomieszczeniu dyspozytora radia-taxi) jako środka trwałego
Fragment:
(...) zdatne do użytku w dniu ich przyjęcia do używania, wykorzystywane są przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (nie jest wystarczające jedynie przeznaczenie składnika majątku na potrzeby tej działalności) albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, np. leasingu. Skoro zakupiony telewizor przewiduje pan używać dłużej niż rok, został zamontowany w pomieszczeniu dyspozytora radio-taxi i będzie wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzoną przez pana działalnością gospodarczą, prawidłowo został zaliczony do środków trwałych . (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Radio-taxi
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.