Rada pracownicza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rada pracownicza. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wyborem i działalnością rady pracowników oraz kosztów związanych z wykonywaniem ekspertyz dla potrzeb rady pracowników jest prawidłowe ?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi z dnia 18.10.2006r. nr ŁUS-II-2-423/172/06/JB, w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - uznając, iż w części dotyczącej wydatków związanych z wykonaniem ekspertyz dla potrzeb rady pracowników, przedmiotowe postanowienie rażąco narusza prawo poprzez uznanie stanowiska Spółki za nieprawidłowe w tym zakresie. Zakład "E" S.A. z siedzibą w Łodzi wystąpił do Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego z wnioskiem z dnia 6.10.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, (...)