Rachunek pieniężny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rachunek pieniężny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Określenie aktualnie obowiązującej stawki podatku od towarów i usług w stosunku do opisanych usług, stanowiących odrębną całość, a zarazem elementy usług w zakresie wszelkich transakcji płatniczych i prowadzenia rachunków pieniężnych, właściwe i niezbędne do ich świadczenia, t.j. miesięcznej opłaty za udostępnianie członkom SKOK sieci bankomatów i miesięcznej opłaty za udostępnianie SKOK-om sieci terminali POS.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 13 grudnia 2010 r. (data wpływu 17 grudnia 2010 r.), uzupełnionym w dniach 27 stycznia 2011 r. oraz 18 marca 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 17 grudnia 2010 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 27 stycznia 2011 r. oraz 18 marca 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2011
1
lut

Istota:

1. Czy wydatek udokumentowany rachunkiem wystawionym w walucie obcej (w euro) można zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów?
2. Czy uregulowanie notą odsetkową wzajemnych należności i zobowiązań w ramach ich kompensaty stanowi koszt uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą (dealer samochodowy), opodatkowaną na zasadach ogólnych z obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych. W ramach tejże działalności odbył podróż służbową, ponosząc wydatki pozostające w związku z uzyskiwanymi przychodami. Do rozliczenia kosztów podróży podatnik przedstawił rachunek za wypożyczenie pojazdu, wystawiony na podatnika jako osobę fizyczną (wystawca rachunku nie wyraził zgody na wystawienie faktury zgodnie z rejestracją przedsiębiorstwa). Ponadto podatnik otrzymał notę odsetkową, którą uregulował nie poprzez zapłatę, lecz w ramach kompensaty należności i zobowiązań. Ocena prawna stanu faktycznego: AD.1. Ustawodawca w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) ustanowił generalną zasadę, iż kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu (...)

2011
1
lut

Istota:

Pytanie Spółki dotyczy sposobu sporządzania informacji PIT-8C o dochodach małżonków będących klientami Domu Inwestycyjnego.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności Domu Inwestycyjnego jest m. in. prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych, które służą do ich obsługi - wspólnie na rzecz małżonków pozostających w małżeńskiej wspólności majątkowej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm./ - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku (...)