Rachunek pieniężny | Interpretacje podatkowe

Rachunek pieniężny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rachunek pieniężny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Określenie aktualnie obowiązującej stawki podatku od towarów i usług w stosunku do opisanych usług, stanowiących odrębną całość, a zarazem elementy usług w zakresie wszelkich transakcji płatniczych i prowadzenia rachunków pieniężnych, właściwe i niezbędne do ich świadczenia, t.j. miesięcznej opłaty za udostępnianie członkom SKOK sieci bankomatów i miesięcznej opłaty za udostępnianie SKOK-om sieci terminali POS.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 13 grudnia 2010 r. (data wpływu 17 grudnia 2010 r.), uzupełnionym w dniach 27 stycznia 2011 r. oraz 18 marca 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 17 grudnia 2010 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 27 stycznia 2011 r. oraz 18 marca 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)
2011
1
paź

Istota:
1. Czy wydatek udokumentowany rachunkiem wystawionym w walucie obcej (w euro) można zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów?
2. Czy uregulowanie notą odsetkową wzajemnych należności i zobowiązań w ramach ich kompensaty stanowi koszt uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą (dealer samochodowy), opodatkowaną na zasadach ogólnych z obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych. W ramach tejże działalności odbył podróż służbową, ponosząc wydatki pozostające w związku z uzyskiwanymi przychodami. Do rozliczenia kosztów podróży podatnik przedstawił rachunek za wypożyczenie pojazdu, wystawiony na podatnika jako osobę fizyczną (wystawca rachunku nie wyraził zgody na wystawienie faktury zgodnie z rejestracją przedsiębiorstwa). Ponadto podatnik otrzymał notę odsetkową, którą uregulował nie poprzez zapłatę, lecz w ramach kompensaty należności i zobowiązań. Ocena prawna stanu faktycznego: AD.1. Ustawodawca w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) ustanowił generalną zasadę, iż kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu (...)
2011
1
lut

Istota:
Pytanie Spółki dotyczy sposobu sporządzania informacji PIT-8C o dochodach małżonków będących klientami Domu Inwestycyjnego.
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności Domu Inwestycyjnego jest m. in. prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych, które służą do ich obsługi - wspólnie na rzecz małżonków pozostających w małżeńskiej wspólności majątkowej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm./ - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.