Rachunek korygujący | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rachunek korygujący. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

W którym roku należy dokonać korekty przychodów: w roku realizacji usług tj. 2006 czy w roku wystawienia rachunków korygujących i zwrotu otrzymanej należności tj. w 2007r?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa /j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa w indywidualnej sprawie dotyczącej momentu pomniejszenia przychodu w związku z wystawieniem rachunków korygujących – postanawia uznać przedstawione stanowisko za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 27 czerwca 2007 r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczący momentu pomniejszenia przychodu w związku z wystawieniem rachunków korygujących za wykonane usługi. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Działalność ta jest (...)