Rachunek bankowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rachunek bankowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
18
maj

Istota:

W zakresie ustalenia czy Wnioskodawca ma obowiązek poinformować urząd skarbowy za pomocą formularza NIP-2 o otwarciu rachunku bankowego prowadzonego przez D

Fragment:

Właścicielem rachunków bankowych jest D. Rachunek bankowy, którego właścicielem jest D nie spełnia definicji rachunku bankowego zawartego w art. 49 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe. Wnioskodawca nie jest stroną umowy rachunku bankowego, zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo bankowe. Właścicielem omawianego rachunku bankowego jest DFI. Wnioskodawca nie posiada własnego rachunku bankowego i jest stroną jedynie w umowie zarządzania przepływami finansowymi zawartą z D. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy Wnioskodawca ma obowiązek poinformować urząd skarbowy za pomocą formularza NIP-2 o otwarciu rachunku bankowego prowadzonego przez D. Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma obowiązku dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego o otwarciu opisanego we wniosku rachunku bankowego prowadzonego przez D do naczelnika urzędu skarbowego, gdyż nie jest on rachunkiem bankowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, a właścicielem omawianego rachunku bankowego jest D. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2018
18
maj

Istota:

Ustalenie czy Wnioskodawca ma obowiązek poinformować urząd skarbowy za pomocą formularza NIP-2 o otwarciu rachunku bankowego prowadzonego przez X

Fragment:

Właścicielem rachunków bankowych jest X. Rachunek bankowy, którego właścicielem jest X nie spełnia definicji rachunku bankowego zawartego w art. 49 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe. Wnioskodawca nie jest stroną umowy rachunku bankowego, zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo bankowe. Właścicielem omawianego rachunku bankowego jest X. Wnioskodawca nie posiada własnego rachunku bankowego i jest stroną jedynie w umowie zarządzania przepływami finansowymi zawartą z X. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia czy Wnioskodawca ma obowiązek poinformować urząd skarbowy za pomocą formularza NIP-2 o otwarciu rachunku bankowego prowadzonego przez X. Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma obowiązku dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego o otwarciu rachunku bankowego prowadzonego przez X do naczelnika urzędu skarbowego, gdyż nie jest on rachunkiem bankowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe, a właścicielem omawianego rachunku bankowego jest X. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2018
18
maj

Istota:

Czy Wnioskodawca ma obowiązek poinformować urząd skarbowy za pomocą formularza NIP-2 o otwarciu rachunku bankowego prowadzonego przez „X”.

Fragment:

Właścicielem rachunków bankowych jest „ X ”. Rachunek bankowy, którego właścicielem jest „ X ” nie spełnia definicji rachunku bankowego zawartego w art. 49 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe. Wnioskodawca nie jest stroną umowy rachunku bankowego, zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo bankowe. Właścicielem omawianego rachunku bankowego jest „ X ”. Wnioskodawca nie posiada własnego rachunku bankowego i jest stroną jedynie w umowie zarządzania przepływami finansowymi zawartą z „ X ”. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy Wnioskodawca ma obowiązek poinformować urząd skarbowy za pomocą formularza NIP-2 o otwarciu rachunku bankowego prowadzonego przez DFI. Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma obowiązku dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego o otwarciu opisanego we wniosku rachunku bankowego prowadzonego przez „ X ” do naczelnika urzędu skarbowego, gdyż nie jest on rachunkiem bankowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, a właścicielem omawianego rachunku bankowego jest „ X ”. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie jest prawidłowe. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2018
18
maj

Istota:

Czy Wnioskodawca ma obowiązek poinformować urząd skarbowy za pomocą formularza NIP-2 o otwarciu rachunku bankowego prowadzonego przez X.?

Fragment:

Właścicielem rachunków bankowych jest X. Rachunek bankowy, którego właścicielem jest X nie spełnia definicji rachunku bankowego zawartego w art. 49 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe. Wnioskodawca nie jest stroną umowy rachunku bankowego, zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo bankowe. Właścicielem omawianego rachunku bankowego jest X. Wnioskodawca nie posiada własnego rachunku bankowego i jest stroną jedynie w umowie zarządzania przepływami finansowymi zawartą z X. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy Wnioskodawca ma obowiązek poinformować urząd skarbowy za pomocą formularza NIP-2 o otwarciu rachunku bankowego prowadzonego przez X. Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma obowiązku dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego o otwarciu opisanego we wniosku rachunku bankowego prowadzonego przez X do naczelnika urzędu skarbowego, gdyż nie jest on rachunkiem bankowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, a właścicielem omawianego rachunku bankowego jest X. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie jest prawidłowe. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2018
18
maj

Istota:

Brak obowiązku poinformowania urzędu skarbowego za pomocą formularza NIP-2 o otwarciu rachunku bankowego prowadzonego przez D.

Fragment:

Właścicielem rachunków bankowych jest Z. Rachunek bankowy, którego właścicielem jest Z. nie spełnia definicji rachunku bankowego zawartego w art. 49 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe. Wnioskodawca nie jest stroną umowy rachunku bankowego, zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo bankowe. Właścicielem omawianego rachunku bankowego jest Z. Wnioskodawca nie posiada własnego rachunku bankowego i jest stroną jedynie w umowie zarządzania przepływami finansowymi zawartą z Z. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy Wnioskodawca ma obowiązek poinformować urząd skarbowy za pomocą formularza NIP-2 o otwarciu rachunku bankowego prowadzonego przez Z. Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma obowiązku dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego o otwarciu opisanego we wniosku rachunku bankowego prowadzonego przez ZI do naczelnika urzędu skarbowego, gdyż nie jest on rachunkiem bankowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, a właścicielem omawianego rachunku bankowego jest Z. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie jest prawidłowe. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2018
17
maj

Istota:

Obowiązek poinformowania urzędu skarbowego za pomocą formularza NIP-2 o otwarciu rachunku bankowego prowadzonego przez inny podmiot

Fragment:

Właścicielem rachunków bankowych jest X. Rachunek bankowy, którego właścicielem jest X nie spełnia definicji rachunku bankowego zawartego w art. 49 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe. Wnioskodawca nie jest stroną umowy rachunku bankowego, zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo bankowe. Właścicielem omawianego rachunku bankowego jest X. Wnioskodawca nie posiada własnego rachunku bankowego i jest stroną jedynie w umowie zarządzania przepływami finansowymi zawartą z X. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy Wnioskodawca ma obowiązek poinformować urząd skarbowy za pomocą formularza NIP-2 o otwarciu rachunku bankowego prowadzonego przez X. Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma obowiązku dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego o otwarciu opisanego we wniosku rachunku bankowego prowadzonego przez X do naczelnika urzędu skarbowego, gdyż nie jest on rachunkiem bankowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, a właścicielem omawianego rachunku bankowego jest X. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2017
6
gru

Istota:

Czy czynność powierzenia środków pieniężnych rodziców do przechowania na odrębnym rachunku bankowym córki, które przechowywałaby bez wynagrodzenia, bez uzyskania korzyści ekonomicznych oraz bez możliwości dysponowania tą kwotą, będzie powodować konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Bank kupującego wymaga od nich przedstawienia rachunku bankowego, na jaki ma przelać pieniądze za sprzedany dom. W związku z powyższym, Wnioskodawczyni chciałaby otworzyć dla rodziców osobny rachunek bankowy (nowy) w celu przelania pieniędzy za sprzedany dom przez bank. W tym celu podpisałaby z rodzicami umowę na przechowanie, na podstawie której powierzyli by jej kwotę ok. 140.000 zł, Wnioskodawczyni zaś zobowiązałaby się do zawarcia we własnym imieniu, umowy rachunku bankowego, na którym miałaby zdeponować ww. kwotę. Z umowy przechowania wynikać będzie, że środkami zdeponowanymi na tym rachunku bankowym nie mogłaby dysponować we własnym imieniu. Dodatkowo środki pieniężne zdeponowane na tymże rachunku zostałyby zwrócone w tej samej wysokości w terminie do 3 miesięcy w formie gotówki. Z uzupełnienia wniosku wynika, że uzyskane odsetki od środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku bankowym Wnioskodawczyni w całości zostaną zwrócone rodzicom. Wnioskodawczyni otwiera odrębny rachunek bankowy po to, aby środki przelane przez bank z tytułu sprzedaży mieszkania oraz odsetki uzyskane z tego tytułu w całości zwrócić rodzicom. Z wyodrębnionego rachunku bankowego jasno będzie wynikać, że Wnioskodawczyni nie korzystała z tych środków dla celów prywatnych.

2017
6
gru

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że momentem powstania obowiązku podatkowego zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT jest dzień wpływu środków pieniężnych zgromadzonych przez Bank z Rachunku Powierniczego na właściwy rachunek bankowy Spółki, tj. chwila uznania środków na właściwym rachunku bankowym Spółki, jeżeli to uznanie nastąpi przed wydaniem Lokalu?

Fragment:

Mogą wystąpić sytuacje, w których dzień zwolnienia środków przez Bank z Rachunku Powierniczego nie zbiega się z dniem uznania właściwego rachunku bankowego Spółki, np. Bank zleca dyspozycję przelewu określonej kwoty środków z Rachunku Powierniczego w piątek, a kwota ta wpłynie na właściwy rachunek Spółki w poniedziałek. Wątpliwości Spółki dotyczą momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpłacanych przez Powierzających kwot na Rachunek Powierniczy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że momentem powstania obowiązku podatkowego zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT jest dzień wpływu środków pieniężnych zgromadzonych przez Bank z Rachunku Powierniczego na właściwy rachunek bankowy Spółki, tj. chwila uznania środków na właściwym rachunku bankowym Spółki, jeżeli to uznanie nastąpi przed wydaniem Lokalu? Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy należy rozpoznać w dniu uznania właściwego rachunku bankowego Wnioskodawcy na skutek dokonanej przez Bank wypłaty zgromadzonych środków z Rachunku Powierniczego, zakładając że to uznanie właściwego rachunku bankowego Spółki następuje przed wydaniem Lokalu (dokonaniem dostawy towaru). Uzasadnienie Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2017
18
sie

Istota:

W zakresie opodatkowania odsetek powstałych na rachunku bankowym we Francji

Fragment:

Wnioskodawczyni uiszcza podatek w Polsce (została do tego wezwana) od odsetek narosłych na Jej francuskim rachunku bankowym. Wnioskodawczyni wydaje się, że ten podatek jest również pobierany przez Francję. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni powinna uiszczać podatek od odsetek narosłych od Jej oszczędności na francuskim rachunku bankowym? Zdaniem Wnioskodawczyni, nie powinna uiszczać podatku od odsetek narosłych na Jej rachunku bankowym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

2017
26
cze

Istota:

W zakresie zwrotu podatku na rachunek banku z siedzibą poza terytorium Polski działającym na terytorium kraju

Fragment:

Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce (dalej jako „ Spółka ” lub „ Wnioskodawca ”) posiada rachunki bankowe w banku posiadającym siedzibę w Danii, w Polsce działającym poprzez stworzony oddział wpisany do KRS i posiadający nadany mu numer NIP. Spółka otrzymuje cyklicznie zwroty podatku VAT na rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium kraju. Spółka chce jednak dokonać zmiany rachunku bankowego dedykowanego do zwrotów podatku: na rachunek bankowy w banku posiadającym siedzibę w Danii, w Polsce działającym poprzez stworzony oddział wpisany do KRS i posiadający nadany mu numer NIP. Rachunki w polskim oddziale banku mającego siedzibę w Danii mają polskie numery IBAN. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy rachunek bankowy w banku mającym siedzibę poza terytorium Polski, działającym na terytorium kraju poprzez oddział wpisany do KRS może być wskazany do zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym stosownie do art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy: Rachunek bankowy w banku mającym siedzibę poza terytorium Polski, działającym na terytorium kraju poprzez oddział wpisany do KRS może być wskazany do zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym stosownie do art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.