Rabaty transakcyjne | Interpretacje podatkowe

Rabaty transakcyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rabaty transakcyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy otrzymana nota kredytowa w roku podatkowym 2006 z datą wystawienia 2006 roku, która dokumentuje przyznany rabat za zakup towarów za rok 2005 koryguje koszty podatkowe w roku nabycia towarów czy w roku otrzymania dokumentu?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej w piśmie z dnia 05.01.2006 r. (wpłynęło do tut. urzędu 11.01.2006 r.). postanawia uznać stanowisko podatnika za prawidłowe UZASADNIENIE Spółka prowadzi działalność handlową. Dokonuje zakupu towarów zarówno na rynku krajowym jak i wewnątrzwspólnotowym. Towar ten następnie sprzedaje w kraju jak i zagranicą. Towary handlowe są magazynowane i w momencie sprzedaży Spółka obciąża koszty podatkowe wartością towarów w cenie nabycia. Spółka zawiera wieloletnie kontrakty z dostawcami zagranicznymi. Jako duży i solidny odbiorca towarów (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy premie pieniężne wypłacane kontrahentom pod warunkiem dokonania przez nich ustalonej wartości zakupów oraz terminowego regulowania płatności należy uznać za rabat, o którym mowa w przepisie atr. 29 ust. 4 ustawy?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.03. 2005r. ( data wpływu do urzędu), żądającego udzielenia pisemnej interpretacji art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 póz. 535 z późniejszymi zmianami), Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe. Uzasadnienie Podany we wniosku stan Faktyczny jest następujący: Spółka w ramach współpracy z aptekami dokonuje sprzedaży towarów.W przypadku, gdy sprzedaż na rzecz danego odbiorcy przekracza określoną w umowie wartość, a zobowiązania ze strony kontrahenta były regulowane terminowo, Spółka przyznaje temu podmiotowi premię pieniężną. Pytanie podatnika: Czy premie pieniężne wypłacane kontrahentom pod warunkiem dokonania przez nich (...)
2011
1
mar

Istota:
Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii, czy udzielane przez Spółkę dofinansowanie traktować można jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § l oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60), art. 29 ust. l, ust. 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie Podatnika z dnia 15.03.2005 r. (znak L.dz.FK/12/2005 z datą wpływu 17.03.2005 r.), dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku od towarów i usług, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać stanowisko Podatnika zawarte w przedmiotowej sprawie za prawidłowe. W dniu 17.03.2005 r. Spółka w tut. Urzędzie złożyła wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku od towarów i usług. Z opisanego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż Spółka w ramach kampanii promocyjnej udziela klientom zniżek cenowych (dofinansowania) do zakupu towarów i usług. Warunkiem otrzymania przez klienta zniżki (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.