Rabaty towarowe | Interpretacje podatkowe

Rabaty towarowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rabaty towarowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wnioskodawczyni zwróciła się z zapytaniem, czy z tytułu zakupu towaru handlowego po symbolicznej, promocyjnej cenie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, i czy przez to powinna ustalić wartość nieodpłatnie otrzymanych świadczeń w naturze?
Fragment:
(...) Pismem z dnia 9 czerwca 2006 r., wniesionym dnia 13 czerwca 2006r. Pani .............. zwróciła się z prośbą o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Wyjaśniła, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie detalicznej i hurtowej sprzedaży mieszanek paszowych uzupełniających i pełnoporcjowych dla zwierząt hodowlanych. Główny dostawca mieszanek paszowych, z którym współpracuje już od pięciu lat, w ramach promocji przy zakupie 10 ton określonego produktu sprzedaje dodatkowo jedną tonę produktu za złotówkę. Wnioskodawczyni zwróciła się z zapytaniem, czy z tytułu zakupu towaru handlowego po symbolicznej, promocyjnej cenie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, a przez to powinna ustalić wartość nieodpłatnie otrzymanych świadczeń w naturze? Pytająca sformułowała też własne stanowisko. W ocenie pytającej z (...)
2011
1
kwi

Istota:
Wątpliwości Spółki budzi kwestia ewentualnej korekty wartości otrzymanych darowizn i kosztu wytworzenia w postaci otrzymanego rabatu naturalnego. Spółka pyta zatem, czy postępuje prawidłowo rozliczając koszty i przychody z powyższych faktur ( korygujacych) w bieżącym roku podatkowym 2005, tzn. bez konieczności korygowania zeznań podatkowych CIT-8 za lata 2000-2004
Fragment:
(...) lub naturalnego nie dochodzi do obniżenia ceny, ponieważ polega on na bezpłatnym przekazaniu określonej ilości towarów. Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 26 listopada 1997r. sygn. akt SA/Bk 1453/96) takie przekazanie stanowi darowiznę. Bezpłatnie dostarczane towary nie mieszczą się w prawnym pojęciu rabatu w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w określeniu "bonifikat i skont". Zdaniem Spółki uzasadnione jest stanowisko, że towary uzyskane jako "rabaty towarowe" są darowiznami a ich wartość stanowi przychód w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia stwierdza, co następuje: Przepisy ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie definiują pojęcia "rabat". Pojęcie to zatem powinno być, zgodnie z wykładnią gramatyczną, odczytywane na podstawie jego znaczenia językowego. (...)
2011
1
mar

Istota:
Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż traktowanie przez nią opisanych nieodpłatnych przekazań towarów na rzecz kontrahentów z innych krajów Unii Europejskiej jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jest prawidłowe, a dostawa ta - po spełnieniu warunków przewidzianych w art. 42 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 0%.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dnia 10.10.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w związku z prowadzoną działalnością Strona udziela kontrahentom z krajów nadbałtyckich tzw. rabatów naturalnych, polegających na dołączeniu do niektórych partii sprzedawanych towarów handlowych dodatkowych produktów, bez pobierania za nie wynagrodzenia. Produkty przekazywane nieodpłatnie są wywożone z Polski do krajów nadbałtyckich, na terenie których nabywcy towarów posiadają siedziby. (...)
2011
1
mar
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.