Rabaty premiowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rabaty premiowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Podatnik zamierza podjąć akcje promocyjne mające na celu zintensyfikowanie swojej sprzedaży. Jedna z akcji miałaby następującą formułę: każdy podmiot - kontrahent, który dokona zakupu danego produktu w określonej ilości będzie mógł dokonać zakupu kolejnej sztuki tego produktu za cenę 1 grosza, bowiem na ten produkt kontrahent otrzymuje rabat wartościowy w takiej wysokości, że cena po rabacie wynosi 1 grosz. Faktura VAT dokumentująca przedmiotową transakcję zawiera zatem dwie pozycje transakcyjne, gdzie w poz. Nr 1 występują towary (w określonej w promocji ilości) w cenie netto x, a w poz. Nr 2 towar w cenie netto x minus 99,9% rabatu.
Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy akcja promocyjna rodzi skutek podatkowy w podatku od towarów i usług polegający na uznaniu transakcji sprzedaży za 1 grosz jako transakcji częściowo odpłatnej, a tym samym powodującej obowiązek opodatkowania podatkiem VAT pozostałej części ceny tj. 99% wartości netto towaru przed rabatem.
Zdaniem Podatnika przedmiotowa transakcja nie jest transakcją sprzedaży częściowo odpłatną, nie rodzi zatem skutków podatkowych powodujących obowiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług pozostałej części ceny tj. 99,9% wartości netto towaru przed rabatem.

Fragment:

(...) Podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest obrót, co wynika z treści art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązujących rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Udokumentowany, prawnie dopuszczalny rabat zmniejsza obrót, który jest podstawą (...)