Quad | Interpretacje podatkowe

Quad | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to quad. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego przy nabyciu quada.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 20 lutego 2012 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 20 kwietnia 2012 r. i 16 maja 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego przy nabyciu quada. W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniach, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Jest Pani rolnikiem zarejestrowanym jako podatnik podatku od towarów i usług VAT czynny. W 2010 r. „zrezygnowała” ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Zajmuje się Pani chowem i hodowlą bydła mlecznego. Gospodarstwo stanowi 36,89 ha użytków rolnych. Z uwagi na rodzaj działalności rolniczej (bydło mleczne) dużą część areału zajmują łąki i pastwiska. Ze względu na rozległe położenie pastwisk i łąk chciałaby Pani nabyć quada, który służyłby do szybszego poruszania się po gospodarstwie. Posiada Pani dwa ciągniki rolnicze, ale średnia prędkość z jaką można się nimi poruszać to 20 km/h. Quad byłby przydatny do objeżdżania pastwisk, a przede wszystkim kontroli zagród i ogrodzeń, które często są niszczone przez bydło (zrywane są druty zabezpieczające przed jego wydostaniem się z pastwiska). Ponadto część łąk graniczy bezpośrednio z lasami, a dojazd do nich ciągnikiem rolniczym jest utrudniony ze względu na wąskie drogi leśne. Nabycie quada pozwoli na szybkie przemieszczanie się pomiędzy polami oraz umożliwi przewóz drobnych narzędzi i temu podobnych rzeczy.
2012
11
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia quada.
Fragment:
Na potrzeby działalności zakupił Pan dwa pojazdy czterokołowe typu quad, związane wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną. Quady umożliwiają jazdę z maksymalną prędkością 65 km/h, posiadają wyciągi z atestu homologacji, z których wynika, że są to pojazdy samochodowe inne, o masie własnej 153 kg i dopuszczalnej ładowności 105 kg. Biorąc pod uwagę treść powołanych przepisów wspólnotowych i krajowych oraz opis stanu faktycznego stwierdzić należy, iż przysługiwało Panu prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia przedmiotowych quadów, gdyż nie są one samochodami lecz pojazdami samochodowymi, do których to pojazdów ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r., obowiązująca przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, nie przewidywała ograniczeń w prawie do odliczenia, o ile nie zaszły inne przesłanki wykluczające to prawo, określone w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie informuje się, że kwestia dotycząca prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa wykorzystywanego do napędu quadów, została rozstrzygnięta w interpretacji nr ITPP2/443-942b/09/EŁ. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2011
1
sie

Istota:
Możliwość dokonania korekty deklaracji VAT -7 zwiększającej podatek naliczony z tytułu zakupu pojazdu samochodowego typu quad.
Fragment:
Zakwalifikowanie quada do pojazdów samochodowych, wynika także z konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie w dniu 19 września 1949 roku, która została przez nasze Państwo ratyfikowana i opublikowana w 1959 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 321), bowiem art. 4 konwencji stanowi, iż pojazd samochodowy oznacza każdy pojazd poruszający się po drogach o własnym napędzie przy pomocy urządzenia mechanicznego, przeznaczony zazwyczaj do transportu osób lub towarów, a nie będący pojazdem poruszającym się po szynach lub połączonym z przewodami elektrycznymi. W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym wskazano, iż Wnioskodawca zakupił pojazd samochodowy typu quad, który stanowił dla Wnioskodawcy towar handlowy. W momencie sprzedaży (od której ustalono podatek należy) Wnioskodawca zorientował się, iż nie dokonano odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury nabycia. Jednocześnie Wnioskodawca oświadczył, iż transakcja zakupu i sprzedaży pojazdu była czynnością jednorazową i przedmiotem działalności nie jest handel pojazdami typu quad. Odnosząc się do kwestii możliwości skorygowania deklaracji podatkowych za okres, w którym Wnioskodawca otrzymał fakturę VAT potwierdzającą zakup pojazdu lub też za miesiąc następny, należy stwierdzić, iż zgodnie z treścią art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j.
2011
1
lip

Istota:
Czy można odliczyć w całości podatek naliczony od zakupionych pojazdów?
Fragment:
(...) quadów przeznaczonych na wynajem - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 kwietnia 2009 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 30 maja 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego przy nabyciu quadów przeznaczonych na wynajem. W przedmiotowym wniosku, oraz piśmie stanowiącym jego uzupełnienie, przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca będąc czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzi działalność w zakresie organizowania targów i wystaw. Od 2008 r. postanowił rozszerzyć ją o wynajem quadów. W tym celu dokonał zakupu ww. pojazdów (6 szt.), które będą użytkowane tylko i wyłącznie do wynajmu (czynności opodatkowanych) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zakupione pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej 428 kg są pojazdami samochodowymi i stanowią środki trwałe (podlegające amortyzacji). W świadectwie homologacji określone są jako pojazdy kategorii L7e. Quady wynajmowane będą osobom fizycznym oraz firmom na godziny, dni, czy inne okresy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy można odliczyć w całości podatek naliczony od zakupionych pojazdów...
2011
1
lip

Istota:
Czy można odliczyć podatek naliczony od zakupionego paliwa przeznaczonego do napędu pojazdów?
Fragment:
(...) quadów przeznaczonych na wynajem - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 kwietnia 2009 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 30 maja 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa wykorzystywanego do napędu quadów przeznaczonych na wynajem. W przedmiotowym wniosku, oraz piśmie stanowiącym jego uzupełnienie, przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca będąc czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzi działalność w zakresie organizowania targów i wystaw. Od 2008 r. postanowił rozszerzyć ją o wynajem quadów. W tym celu dokonał zakupu ww. pojazdów (6 szt.), które będą użytkowane tylko i wyłącznie do wynajmu (czynności opodatkowanych) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zakupione pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej 428 kg są pojazdami samochodowymi i stanowią środki trwałe (podlegające amortyzacji). W świadectwie homologacji określone są jako pojazdy kategorii L7e. Quady wynajmowane będą osobom fizycznym oraz firmom na godziny, dni oraz inne okresy wraz z paliwem tankowanym przez Wnioskodawcę.
2011
1
lip
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Quad
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.