Pusta faktura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pusta faktura. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Rozliczenie faktur VAT niedokumentujących rzeczywistych transakcji

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2008r. (data wpływu 22 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczania faktur VAT niedokumentujących rzeczywistych transakcji - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 lutego 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczania faktur VAT (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy do faktur korygujących wystawionych w związku z postanowieniem Naczelnika tut. Urzędu ma zastosowanie art. 108 ust. 1, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Stronywniesionego w dniu 30 sierpnia 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Spółka prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie przeprowadzania badań klinicznych na zlecenie. W celu dokonania prawidłowej klasyfikacji świadczonych usług; -Spółka zwróciła się do Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o wydanie stosownej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej. Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2005 r., znak PP/443-46/05/28117 Naczelnik tut. Urzędu stwierdził, że stanowisko Spółki jest nieprawidłowe tj. że świadczone przez (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy można rozliczyć fakturę VAT o wartości zerowej?

Fragment:

(...) Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę w piśmie z dnia 12.07.2004r. wynika, iż podatniczka jest dystrybutorem firmy holenderskiej na obszar Polski. W ramach stałej współpracy z firmą holenderską Strona otrzymała produkty przeznaczone na cele reklamowe. Dokonana czynność przekazania tych towarów została udokumentowana przez stronę holenderską fakturą o wartości zerowej. Zdaniem wnioskodawcy powyższa faktura nie będzie rozliczona w podatku od towarów i usług, jak również nie będzie stanowiła darowizny czy kosztów uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem (...)