Psy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to psy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
20
lip

Istota:

Usługa przeprowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych dla uczestników projektu pn. A .

Fragment:

(...) pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług przeprowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych dla uczestników projektu pn. A... Natomiast wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług przeprowadzenia wsparcia indywidualnego dla uczestników projektu systemowego pn. A... oraz wsparcia grupowego w zakresie doradztwa zawodowego został rozpatrzony interpretacją Nr IPTPP1/443-256/12-6/AK. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z (...)

2011
1
sty

Istota:

- w sprawie opłaty podatku od posiadania psa przez osobę, która ukończyła 65 lat.

Fragment:

(...) poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 31 marca 2004 r. dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn.zm.) wyjaśnia, co następuje: - zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od posiadania psów są osoby fizyczne posiadające psy. Natomiast na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 3 cytowanej ustawy podatku tego nie pobiera się od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – od jednego psa. Wykładnia językowa i celowościowa przepisu powyższego artykułu prowadzi do stwierdzenia, iż „samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego” oznacza prowadzenie tego gospodarstwa bez pomocy finansowej innych osób. Z treści Pana pisma wynika, że ukończył Pan 65 lat, jest Pan osobą (...)