Przywięzienny zakład pracy | Interpretacje podatkowe

Przywięzienny zakład pracy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przywięzienny zakład pracy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy gospodarstwo pomocnicze funkcjonujące jako przywięzienny zakład pracy w rozumieniu ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności zobowiązane jest uiszczać podatek dochodowy od odsetek wygenerowanych przez przychody zgromadzone na rachunkach i lokatach bankowych?
Fragment:
(...) pomocniczych, finansowanie inwestycji jednostki budżetowej w zakresie inwestycji dla gospodarstwa pomocniczego tej jednostki. Z kolei art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777, ze zm.) – dalej: ustawa o zatrudnianiu – w celu tworzenia warunków do zatrudniania osób pozbawionych wolności oraz prowadzenia działalności gospodarczej mogą być tworzone przy zakładach karnych przywięzienne zakłady pracy. Przywięzienny zakład pracy może być utworzony i prowadzony jako gospodarstwo pomocnicze przy zakładzie karnym – art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy o zatrudnianiu. Jak stanowi przepis art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o zatrudnianiu, przywięzienne zakłady pracy są zwolnione, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, z podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o tym podatku, jeżeli średnioroczne zatrudnienie osób pozbawionych wolności w przeliczeniu na pełne etaty w (...)
2011
1
lip

Istota:
Pytanie podatnika dotyczy:
1. zasad odliczania strat z lat ubiegłych (poczynając od straty za 2001 r.) oraz prawa do rezygnacji z jej odliczania w zeznaniu CIT-8,
2. rezygnacji po upływie roku podatkowego z prawa odliczenia straty z lat ubiegłych i mozliwości skorzystania ze zwolnienie od podatku dochodowego przez przywięzienny zakład pracy - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
(...) Podatnika dotyczą następujących kwestii: 1. Zasad odliczania strat z lat ubiegłych – poczynając od straty poniesionej za rok podatkowy 2001 r., oraz prawa do rezygnacji z jej odliczenia w zeznaniu CIT-8 w sytuacji uprzedniego odliczania straty od osiągniętego dochodu w ciągu roku podatkowego w deklaracjach CIT-2, 2. Rezygnacji po upływie roku podatkowego z prawa odliczania straty z lat ubiegłych i ewentualnej możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego przez przywięzienny zakład pracy - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm). Z dniem 1 stycznia 1999 r. nastąpiła zmiana brzmienia przepisu art. 7 ust. 5 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie dotyczącym odliczania strat z lat ubiegłych. I tak o stratę poniesioną za rok podatkowy 1999 i lata późniejsze – można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.