Przywięzienny zakład pracy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przywięzienny zakład pracy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy gospodarstwo pomocnicze funkcjonujące jako przywięzienny zakład pracy w rozumieniu ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności zobowiązane jest uiszczać podatek dochodowy od odsetek wygenerowanych przez przychody zgromadzone na rachunkach i lokatach bankowych?

Fragment:

(...) pomocniczych, finansowanie inwestycji jednostki budżetowej w zakresie inwestycji dla gospodarstwa pomocniczego tej jednostki. Z kolei art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777, ze zm.) – dalej: ustawa o zatrudnianiu – w celu tworzenia warunków do zatrudniania osób pozbawionych wolności oraz prowadzenia działalności gospodarczej mogą być tworzone przy zakładach karnych przywięzienne zakłady pracy. Przywięzienny zakład pracy może być utworzony i prowadzony jako gospodarstwo pomocnicze przy zakładzie karnym – art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy o zatrudnianiu. Jak stanowi przepis art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o zatrudnianiu, przywięzienne zakłady pracy są zwolnione, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, z podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o tym podatku, jeżeli średnioroczne zatrudnienie osób pozbawionych wolności w przeliczeniu na pełne etaty w (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy:
1. zasad odliczania strat z lat ubiegłych (poczynając od straty za 2001 r.) oraz prawa do rezygnacji z jej odliczania w zeznaniu CIT-8,
2. rezygnacji po upływie roku podatkowego z prawa odliczenia straty z lat ubiegłych i mozliwości skorzystania ze zwolnienie od podatku dochodowego przez przywięzienny zakład pracy - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

(...) Podatnika dotyczą następujących kwestii: 1. Zasad odliczania strat z lat ubiegłych – poczynając od straty poniesionej za rok podatkowy 2001 r., oraz prawa do rezygnacji z jej odliczenia w zeznaniu CIT-8 w sytuacji uprzedniego odliczania straty od osiągniętego dochodu w ciągu roku podatkowego w deklaracjach CIT-2, 2. Rezygnacji po upływie roku podatkowego z prawa odliczania straty z lat ubiegłych i ewentualnej możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego przez przywięzienny zakład pracy - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm). Z dniem 1 stycznia 1999 r. nastąpiła zmiana brzmienia przepisu art. 7 ust. 5 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie dotyczącym odliczania strat z lat ubiegłych. I tak o stratę poniesioną za rok podatkowy 1999 i lata późniejsze – można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących (...)