Przystąpienie małżonka do działalności indywidualnej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przystąpienie małżonka do działalności indywidualnej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

W jaki sposób należy włączyć do prowadzonej działalności małżonka ?

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej chciałby dopisać współmałżonka. Stan prawny: Stosownie do art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą, którą jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Podkreślić należy, że małżonkowie mogą prowadzić działalność gospodarczą w różnych formach prawnych, w tym także (...)